¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Wenche Schjønberg Befolkningens helse er et investeringsobjekt, ikke bare en utgift.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€&‹ Barnemoden skole Før vurderte man om barn var skolemodne, men det er skolen som må bli barnemoden. Rettferdighet er når elever får det de trenger for å utvikle seg. Side 30 ˇ€&‹ Ny barnevernslov Barnas stemme skal høres bedre, det åpnes mer for tidlig omsorgsovertakelse og krav om tilsyn skjerpes. Men Fagforbundet etterlyser bemanningsnormer i sitt høringssvar til lovutkastet. Side 35 ˇ€&‹ Det lokale kulturlivet har fått for lite Ifølge Enger-utvalgets rapport har det lokale kulturlivet ikke fått sin del av de økte midlene til kultursektoren. Det har mange kommunalt ansatte kulturarbeidere visst lenge, skriver fokusforfatter Ellen Ovenstad. Side 36 Livlig læreplass for unge Parken ungdomsklubb tilbyr disko, dans, mekking og vafler. Og lærlingplasser. Nå ønsker de seg også helsesøster for ungdommer inn i lokalene. Side 32 Fagbladet 5/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR