¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇNytt fag: Kultur + aktivitet + trivsel Faget Aktiv omsorg krysser grensen mellom kultur og helse. Målgruppe er helse- og kulturarbeidere, samt frivillige. Faget skal gi praktisk opplæring i å gi et helhetlig tilbud til unge og eldre brukere. Faget skal gi deltakerne økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktivitet og helse. De skal lære å bygge på ressurser i lokalmiljøet, og samarbeid mellom frivillige og det offentlige.  Vi tar utgangspunkt i praksis. Kurset skal utvide helse- og omsorgsarbeideres forståelse for kulturens betydning, parallelt med at kulturarbeidere og kunstnere får mer kompetanse om helse- og omsorgsfeltet, sier prosjektleder Gro Lorentzen fra Høgskolen i Telemark. Deltakere med godkjent realeller studiekompetanse kan avlegge eksamen og få godkjent 15 studiepoeng. Øvrige mottar kursbevis. Kommuner kan søke om økonomisk støtte gjennom Kompetanseløftet 2015. Faget starter opp i høst i alle fylker Lesmer:www.omsorgsor.no TiB 12.500 til teater- og orkesteransatte Fagforbundets medlemmer blant teater- og orkesteransatte får en lønnsøkning på 12.500 kroner i mellomoppgjøret. Dette er klart etter at forhandlingene med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er avsluttet. Reguleringen inkluderer alle generelle tillegg som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom Spekter og LO-Stat. I protokollen er det også tatt inn en formulering om at partene er enige om å videreføre samarbeidet om en gjennomgang av dagens pensjonsordning, inkludert å vurdere alternative ordninger. PF ¸ˇJUBEL: Lene Monique Thorsen og Marielle Haugland fra Vest-Agder ble elleville da de vant bronse i barne- og ungdomsarbeiderfaget under NM i yrkesfag før jul. Norgesmester og jobbsøker Lene Monique Thorsen håper at bronse i NM i barne- og ungdomsarbeiderfaget gir uttelling når hun søker ny jobb. Men arbeidsgiverne vet lite om Yrkes-NM. ¸ˇ Det var utrolig utfordrende og lærerikt å delta på YrkesNM, forteller Lene Monique Thorsen. For tida arbeider hun i Frøysland barnehage i Mandal kommune, men tenker å flytte på seg etter sommeren. Hun skal ut på jobbmarkedet i en annen by, der ingen kjenner henne. Da blir det spennende å se om deltakelse og medaljeplass i Yrkes-NM teller på CV-en. Ukjent for arbeidsgiver Styrer i Frøysland barnehage er veldig stolt av Lene Monique. Men Inger Lise Askildsen kjente lite eller ingenting til Yrkes-NM før hennes ansatte skulle delta.  Vi skjønte ikke hvor stort dette er. Jeg tror veldig få vet noe om NM i vårt fag. Lene Monique er en ressurssterk jente og dyktig i faget sitt, og jeg tror konkurransen har gitt henne mer selvtillitt, sier Askildsen. Absolutt et pluss I barnehageetaten i Mandal kommune innrømmer konsulent Tove Mydland at heller ikke de visste mye om NM.  Det har bare vært konkurrert i dette faget et par år. Nå er det viktig at det informeres mer. Deltakelse i en så stor BRONSE I NM: Barne- og ungdomsarbeider Lene Monique Thorsen håper arbeidsgiverne verdsetter innsatsen. konkurranse viser et initiativ. Deltakerne må jobbe selvstendig under tidspress. På åpen scene og på direkten må de vise både metode og gjennomføring. Det er klart at dette er et pluss på CV-en, mener Mydland. Tekst: TITTI BRUN ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 5/2013 Foto: Titti Brun Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKIR