¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDELTAKERE: Rundt 50 deltok på konferansen, de aller fleste av dem var bibliotekarer. De viktige skolebibliotekarene Norge satser lite på skolebibliotekene, og mange er ikke klar over hvilken kompetanse bibliotekarene har, ifølge innlederne på en konferanse i april. Rundt 50 deltakere var samlet på konferansen i Oslo, de aller fleste bibliotekarer, men også universitetsansatte og forskere innenfor feltet. Konferansen ble arrangert av den internasjonale organisasjonen Ifla (The International Federation of Library Associations and Institutions) i samarbeid med Fagforbundet. Norge har satset lite  I Norge er det satset veldig lite på skolebibliotekene i forhold til mange andre land, sier Randi Lundvall. Hun jobber til daglig som skolebibliotekar på Løkeberg skole i Bærum kommune, og er leder for skolebokseksjonen i Ifla. Ifølge Lundvall er skolebibliotek i Norge gjennomsnittlig bemannet fem timer per uke, og blir mange steder bemannet av lærere uten noen form for bibliotekutdanning. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Skolebibliotekarer fra flere land deltok på konferansen om informasjonskompetanse.  Det er veldig viktig for elevene at biblioteker, universiteter og lærere samarbeider  også for å få til livslang læring, sa høyskole- lektor Kari Flornes i sitt foredrag om informasjonskompetanse i lærerutdanningen. Ikke klar over kompetansen Flornes underviser til daglig studenter ved Avdeling for lærer- utdanning på Høgskolen i Bergen. Samarbeid mellom skolebiblio- tekarer og lærere var et sentralt tema på konferansen.  Mange er ikke klar over hvilken kompetanse bibliotekarer har, sa Kari Flornes. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇØker kontantstøtten  legger ned barnehageplasser Den KrF-styrte Spydeberg kommune dobler den statlige kontantstøtten, og legger samtidig ned en avdeling med 26 barnehageplasser. Fra høsten vil foreldre med barn under 18 måneder få rundt 10.000 kroner måneden i kontantstøtte, mens eldre barn gir foreldrene en støtte på 6.600 kroner. Da søknadsfristen gikk ut første april, hadde kommunen fått inn 62 søknader om kontantstøtte. Samtidig blir en barnehageavdeling med 26 plasser lagt ned ved den nye Blomsterenga barnehage. Fire årsverk blir overflødige, ifølge Smaalenenes Avis.  Noen år er det 80 90 søkere, i år er det kun 60 som har søkt om plass. Nedgangen er markant, sier virksomhetsleder Per Jarle Hestnes til avisa. Ordfører Knut Espeland (KrF) sier til NRK Østfold at småbarnsfamilier med kommunal kontantstøtte får større valgfrihet.  Nå går behovet for barnehageplasser ned, og da må vi justere det på en hensiktsmessig måte, sier han. Ordføreren syns det er vanskelig at fire ansatte står i fare for å miste jobbene sine, og det skal settes i gang prosesser for å ivareta medarbeiderne. PF ¸ˇFagbladet 5/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR