¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇå unne andre godt, selv om vi ikke er sikre på å få akkurat det samme selv. Et positivt blikk Det hjalp at vi snakket om ham på personalmøtet, så forandret ungen seg.ª Lise Barsøe siterer en ansatt.  Det er å snu alt på hodet. Men at voksne begynner å bry seg og se gutten, er første skritt. Barna må få metoder for å takle seg selv. En liten gutt fikk løpe i timen etter et nikk fra læreren. En annen sa han måtte gå vekk når ting ble vanskelig, og da fant de et bestemt sted gutten kunne gå til. De ansatte i barnehagen hang opp mange bilder malt av ei stille jente. Hun fikk stå bak en stolpe og høre at alle skrøt av bildene under foreldrekaffen. Bare hun selv visste at de var hennes. Bildene var ikke signert, det kunne blitt for sterkt for jenta.  Respekt betyr å se en gang til. Se etter noe positivt, og se etter bedre løsninger, avslutter Barsøe. Fagbladet 5/2013 > 31 De stille " 50/50 prosent gutter og jenter. " De er engstelige. Det er en glidende overgang mellom sterk sjenanse og sosial angst. " De sitter ofte i en krok. Noen ganger inntil andre barn, men de er helt alene. " De er redd for å vekke oppmerksomhet. Ikke sett dem direkte i sentrum. " De må utfordres, men ikke for hardt, da blir de enda reddere. Voksne kan være en startmotor i nye situasjoner, for så å trekke seg litt tilbake. " Vanskelige å takle, fordi barna virker avvisende. Bygg relasjonen sakte. Det kan ta måneder å få blikkontakt. " Trenger trygghet, faste ritualer. Husk at noen barn ikke liker overraskelser. " Hjelp barna til å sette grenser for hva andre gjør mot dem. " Større problem nå enn før, fordi alle skal presentere og holde fordrag. Viktig å hjelpe barn og unge til å snakke i hvert fall i en liten gruppe. " Psykosomatiske reaksjoner, vondter kan sette seg i kroppen. " Verre for gutter enn for jenter å være pysete  ok med en rampete jente i vampyrdrakt, men ikke like greit for en søt gutt i prinsesseantrekk. De ville " 80 prosent er gutter. " De møter en barnehage og skole som er tilpasset jenter. " Ofte språkproblemer, lite utviklet språk om følelsesnyanser. " Tolker ofte sosiale situasjoner mer negativt enn de faktisk er. " Mangler sosial kompetanse. " Lav impulskontroll. " Viser ofte mindre empati. ¸ˇIllustrasjon: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR