¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVAFFEL I FOKUS: Christina Harefallet og Siv Hagberg øver på å ta matbilder. Stian Sagstuen er fotolærer. Frontet veilederen Parken ungdomsklubb har fått oppmerksomhet også utenfor Dokka. Da Kommunal veileder i arbeidet med fritidsklubberª ble skrevet i 2001, ble Parken ungdomsklubb brukt som eksempel på god klubbdrift. I veilederen heter det: 1. Klubben befinner seg på et mindre tettsted, og kan ikke betraktes som verken rikª eller spesiellª med hensyn til økonomi og nettverk. Den er ikke for stor, og ikke for liten. 2. Klubben har hatt stabil drift og besøk over mange år, med god kontinuitet i lederfunksjon. 3. Klubben inngår i både tverrfaglige og lokale nettverk. 4. Klubben kan vise til kvalitativt gode resultater, og er forankret innenfor rammene av den faglige profilen. Ungdommene er viktigst Rune Rønningen medgir at det er fint å bli satt pris på. Men å hvile på gamle laurbær, nytter ikke i en bransje som hele tida er avhengig av å tiltrekke seg ungdommene som vokser til.  Da er det mye som er viktig, sier Rune og ramser opp > Fagbladet 5/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonKIR