¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTRIVES. Ola Schjørlien liker å mekke. Jo Andre Raaum (til høyre) er verkstedsjef på klubben. DUFT AV KOS: Marius Evenstuen og Kristin Rønningen kjører i gang vaffelpressa på kjøkkenet. faktorer som lederskap og stabile voksne, et bredt innhold, et lokale med plass til å kunne gjøre mange og forskjellige ting. Forutsigbare rammer uten et regelvelde som kan oppleves som et terrorvelde. Skikkelig respons hvis de få reglene som fins, blir brutt (som det å bruke rus i klubblokalene). En sentral plassering slik at det blir naturlig for ungdommene å oppsøke klubben. Og sist, men ikke minst; et godt og ordentlig arbeidsforhold for dem som jobber der. Bli sett Kommunen som eier må ta del i klubbdriften, mener Rune.  I løpet av mine 28 år i klubb har jeg snakket med mange som arbeider i klubber rundt omkring i Norge. Mange forteller at de ikke har faste stillinger, at de ikke får tilleggene de har krav på. De opplever rett og slett at de ikke er en del av det kommunale systemet, sier han. Dette må kommunene rydde opp i, mener klubblederen og lister opp det som må på plass for klubbarbeiderne: " Klar arbeidsinstruks. " Fast ansettelse. " Krav på å bli sett og bli hørt. " å være en del av fellesskapet i kommunen. " Skikkelig lønn og lokale lønnsforhandlinger. " å få invitasjoner til det som skjer i kommunen på lik linje med resten av kommunens ansatte. Kravlista kan virke som en selvfølge, men Rune Rønningen beskriver at det skorter på gode arbeidsforhold i en del klubber. De ansatte byttes ut ofte og består av svært unge medarbeidere. God lærlingplass På Dokka har de også vært opptatt av å ha gode vilkår for lærlinger. Klubben kan dermed brukes som en viktig læreplass for kommende barne- og ungdomsarbeidere. Parken ungdomsklubb har nå fire lærlinger. Anne Lise Olsen, leder av Fagforbundet i Nordre Land, er svært opptatt av lærlingenes hverdag, og får ikke fullrost nok måten de tas imot i klubben.  Alle våre kommende barne- og ungdomsarbeidere må innom klubben, og det fungerer veldig bra, sier hun. Utsetter rus Et annet viktig mål for klubben er å sørge for at ungdommene holder seg unna rus og alkohol. Ved å være strenge på at rus ikke aksepteres, mener klubben at den påvirker et stort flertall av ungdommene til å holde seg edrue og nyktre på fredagskveldene, takket være et godt tilbud på klubben. Ungdommene på Dokka mener at klubben også gjør at de knyttes til sin egen bygd.  Jeg tror mange av oss tenker at vi vil bosette oss her når vi selv får familie, ettersom vi har hatt det så bra her på Parken. Det vil vi jo unne egne unger også, sier Malin Komperud Beck. PARKENS KLUBBTIPS " Medlemskap gir eierskap. " Sørg for ordnede forhold for de ansatte, det gjør det lettere å holde på voksne medarbeidere. " En god klubb trenger en god leder. " En klubb er ikke et opp- holdssted. Barn og ung- dom trenger innhold. " Rekrutter gode lærlinger og bruk tid på å lære dem opp. " Ikke ha for mange regler, men håndhev dem kon- sekvent. " Spre budskapet om klubben i nærmiljøet og lokalpresse. Det sikrer rekruttering. " La aktivitetene være gratis. Pris skal ikke stenge noen ute. " Sørg for at ungdommene blir hørt og får innflytelse på egen klubb. " Ha åpent året rundt. Ikke steng om sommeren eller i andre ferier. 34 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR