¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 5 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇBOLIG ¸ˇ¸ˇHvem kommer inn på markedet? SIDE 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE32 ¸ˇ¸ˇForsidefoto: Andre Pedersen > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2013 fbseksjonKON