¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ29 Europeere flest mener at kvinner egner seg bedre som leder enn menn. Spanjolene topper denne statistikken. 32 Et nytt fornybart og klimavennlig eventyr kan starte dersom kommuner langs kysten bygger fjordvarmeanlegg. 8 TEMA: Boligdrøm til markedspris 14 Mister pensjon ved privatisering 16  Skriv om alt det gode i helsevesenet! 20 PORTRETTET: Thomas Seltzer 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: På flukt i 65 år 46 Venstresida vant i Venezuela 48 Spennende debatter på LO-kongressen FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Verdifulle kontoransatte 38 Seksjonslederen 50 Tilbakeblikk 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 58 Debatt 62 ETTER JOBB: På lykkelig kjøl 64 EN AV OSS: Det lille ekstra ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Programleder Thomas Seltzer er uredd som trygdesjefª, men trenger vitaminer og fysisk aktivitet for å kontrollere egne depresjoner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrygdesjefen Kvinner best som ledere 30 Skulle Tingvoll gått vekk fra å være en papirløs kommune, ville arkivleder Greta Bårdsen pensjonert seg. Den digitale arbeidsdagen er blitt lettere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFramskritt for arkivarene TEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEndelig inne 8 Boligprisene galopperer, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Laurits Funch har bodd på hybel, spinket og spart i åtte år. Nå er 68 luftige kvadratmeter endelig hans egne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEid kommune koblet seg på Golfstrømmen ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte over 55 år risikerer å miste retten til å gå av med AFP ved 62 år hvis virksomheten de jobber for blir overtatt av private. Hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet i Oslo er en av dem. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister retten til AFP ¸ˇ36 FOKUS: Kontorfaglig ansattes oppgaver er en viktig og integrert del av virksomheten og ikke noe som enkelt kan settes ut til eksterne firmaer, skriver Siri Jensen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontoransatte: Mer enn støttefunksjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 5/2013 ISSN 0809-9286 Foto: Ola Tømmerås Foto: Andre Pedersen Foto: Hugo Tingvoll Foto: Tri N. Dinh fbaargang2013 fbseksjonKON