¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Spor endringer Kommunenes utfordringer og muligheter i framtida er temaet for en nasjonal erfaringskonferanse 18. juni. Saman om ein betre kommuneª  et samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og partene i arbeidslivet  står bak arrangementet.  Høyre vil ha frislipp for midlertidige ansettelser ¸ˇ¸ˇ¸ˇåsnes-varslere fikk fullt medhold Sivilombudsmannen er krass i sin kritikk av hvordan åsnes kommune behandlet en varslersak. Kritikken gjelder blant annet håndteringen av varslerne og for brudd på forvaltningsloven ved å utlevere taushetsbelagte opplysninger til pressen. Etter at flere ansatte i lang tid hadde følt seg trakassert og mistrodd av ordføreren, sendte tillitsvalgte varsel til kommunen. Ordføreren svarte med å sende de fortrolige varslingsnotatene til pressen. Dette ble starten på en offentlig skittentøyvask. Les mer på fagbladet.no DåRLIGERE AVTALER: Det har vært mange markeringer for å sikre arbeidstakere fast ansettelse, blant annet mot EUs vikarbyrådirektiv. Høyre har vedtatt at de vil myke opp reglene for midlertidige ansettelser ved midlertidige behov.ª En samlet fagbevegelse protesterte da Bondevikregjeringa i 2005 ville gi arbeidsgiverne vid adgang til å ansette folk midlertidig. Vedtaket fra Høyres landsmøte nylig går lenger enn Bondevikregjeringens, mener lederen for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen.  Vi går ikke så langt som Bondevik-regjeringen, som foreslo en generell adgang til midlertidige ansettelser, sier stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Uten grenser? Bondevik-regjeringas forslag var en generell adgang til midlertidig ansettelse i seks måneder, med mulighet til forlengelse i ytterligere seks måneder. årets Høyre-vedtak har ingen slik tidsbegrensning, og det skremmer den erfarne LO-advokaten.  Hvis høyresida vinner valget, gir dette programmet handlingsrom for å formulere et fullstendig frislipp av midlertidige ansettelser, sier Sønsteli Johansen. Røe Isaksen mener Høyre i sitt forslag fjerner en av de to begrensningene dagens arbeidsmiljølov setter for midlertidige ansettelser. Dagens lov sier at det skal være et midlertidig behov og at arbeidet skal skille seg fra det bedriften til vanlig utfører. Røe Isaksen sier at det siste leddet skal fjernes, og at det er nok med et midlertidig behov. Mer makt til arbeidsgiveren  Hvis arbeidstakerne skal ha et vern mot å bli midlertidig ansatt, når de egentlig skulle vært fast ansatt, må de kunne gå til domstolene med saken sin. Men domstolene ser ikke bare på lovteksten. De ser også på forarbeidene til loven, og hvis høyresida vinner valget, skal de borgerlige partiene skrive forarbeidene, advarer Sønsteli Johansen. Da må de avklare tre viktige spørsmål: Hvem skal avgjøre hva som er et midlertidig behov? Hvordan defineres et midlertidig behov? I hvor stor grad skal domstolene kunne overprøve arbeidsgiverens vurdering av hva som er et midlertidig behov?  Høyres ledelse har nå fått handlingsrom i forhandlinger med Frp om å endre arbeidsmiljøloven, advarer Atle Sønsteli Johansen. Tekst: FRIFAGBEVEGELSE ¸ˇNytt temahefte om velferdsteknologi Fagbladet har gitt ut et nytt tema- hefte som tar for seg muligheter og utfordringer rundt velferdsteknologi. Blant annet skriver Nova-direktør Kåre Hagen at vi må se mulighetene som ligger i nytenkning, mens overlege Stein Husebø sier at teknologi aldri kan erstatte den menneskelige omsorgen. Sammen med temaheftet ligger også et informasjonshefte fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om trygghet i hjemmet for eldre. Temaheftet kan bestilles eller lastes ned på fagbladet.no PF ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇKlarer du ikke å handle brød til søndag på en fredag, fortjener du å sitte uten. Christina Jørgensen, nestleder i Fagforbundet ungdom om søndagsåpent Arbeidsmarkedet er ikke Mange av dere har en som andre markeder, bedre halvdel. Det for det handler om misunner jeg dere. mennesker, og derfor Jeg er sammen med må det andre regler til. en høyremann. Jens Stoltenberg Kulturminister Hadia Tajik på LO-kongressen på APs landsmøte ¸ˇ¸ˇ6 > Fagbladet 5/2013 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2013 fbseksjonKON