¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi har flotte verveargumenter gjennom de studietilbudene vi har vært med på å bygge opp.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€&‹ Kvinner best som ledere I en undersøkelse gjort i 18 europeiske land svarer to av tre at kvinner egner seg best som leder. Tydeligst er trenden i Spania, mens i Tsjekkia stoler folk mest på menn. Side 29 ˇ€&‹ Landets første digitale kommune En liten kommune på Nordmøre var den første til å digitalisere saksbehandling, arkiv og post i 1998. Det skjedde takket være et godt samarbeid mellom arkivlederen og rådmannen. Side 30 ˇ€&‹ Kontoransattes innsats undervurderes Begrepet støttefunksjon står i veien for en forståelse av den viktige jobben kontorfaglig ansatte gjør, slik at oppgavene lettere kan settes ut til eksterne firmaer, særlig ved omorganisering, skriver fokusforfatter Siri Jensen. Side 36 Liten, men stolt klimakommune Eid kommune er blitt en av landets fremste miljøkommuner. Miljøsatsingen er lønnsom, skaper stolthet, trekker til seg oppmerksomhet og legger grunnlaget for ny miljøteknologi. Side 32 Fagbladet 5/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Oddleiv Apneseth fbaargang2013 fbseksjonKON