¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKjempebot for ulovlig bruk av data ¸ˇTrådløse sykehjem Stavanger kommune vil innføre trådløst nett på alle hjemmene i løpet av året. Seks sykehjem har allerede ferdig utbygd nettverk, og ytterligere seks vil få det før sommeren. Utbyggingen av det tråd- løse nett- verket ved syke- hjemmene er en del av omstillings- prosjektet Leve hele livet. Kommunen vil gjennom prosjektet satse på forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk for at innbyggerne skal klare seg selv så lenge som mulig. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇDatatilsynet har gitt avfallsselskapet Retura et gebyr på 100.000 kroner for å ha samlet inn og brukt ulovlige GPS-data. Dataene ble samlet inn fra GPSdataene på et kjøretøy og deretter sammenholdt med timelistene til en av sjåførene. Dataene ble samlet inn da selskapet fikk mistanke om at sjåføren tok for mange pauser og førte feil timelister. Retura varslet ikke GPS-systemet var ikke ment for denne bruken, men for å dirigere sjåføren fram til rett plass. Saken er så å si identisk med en sak fra 2010 da Avfallsservice i Nord- Troms sammenlignet timelistene med data fra GPS-systemet og sparket en renovasjonsarbeider. Saken endte i Høyesterett, som uttalte at hensyn til tillit i arbeidsforhold tilsier imidlertid at arbeidstaker som utgangspunkt bare kan forvente at personopplysninger brukes til kontrollformål dersom det er gjort uttrykkelig oppmerksom på det på forhåndª. Retura ga ikke noe slikt varsel. Krenkende kontroll  Bruk av et GPS-system til rene kontrollformål vil oppleves som ubehagelig og krenkende for de ansatte, særlig når formålet ikke er drøftet eller informert om på forhånd fra arbeidsgivers side. Vi KRENKENDE: Datatilsynet har gitt avfallsselskapet Retura en kjempebot for å samle inn GPSdata på et kjøretøy. ser derfor alvorlig på saken og har funnet det nødvendig å ilegge et overtredelsesgebyr, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Det er i skrivende stund ikke klart om Retura anker saken. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇ¸ˇEuropeere stoler mest på kvinnelige ledere Norske og europeiske arbeidstakere har større tro på kvinnelige enn mannlige ledere, viser en ny undersøkelse. I Norge mener 33 prosent av arbeidstakerne at kvinner er best egnet til å lede et selskap. Bare 27 prosent mener menn er best egnet, ifølge arbeidsmarkedsundersøkelsen gjort av bemanningsselskapet Randstad Workmonitor. En klar trend Arbeidstakere i andre europeiske land er relativt enige med norske arbeidstakere. I 12 av 18 land svarer flertallet at kvinner er bedre egnet til å lede et selskap enn menn.  Vi ser en gjennomgående trend i hele Europa som viser at  BEST TIL å LEDE: Kvinner anses for å være bedre administratorer, mer detaljorienterte og mindre risikovillige, sier Camilla Grana, daglig leder i Randstad Norge. europeiske arbeidstakere mener kvinner er dyktige ledere. I bare to europeiske land mener over halv- parten av arbeidstakerne at menn er best på å lede. Et annet viktig funn er at mange ikke ser ut til å bry seg om lederens kjønn, sier Camilla Grana, daglig leder i Randstad Norge. Størst tro på damer Våre skandinaviske naboer har omtrent de samme holdningene som norske arbeidstakere. 31 prosent av svenskene og 28 prosent av danske arbeidstakere mener kvinner er bedre enn menn til å lede. Den største forskjellen mellom tro på kvinnelige ledere sammenlignet med tro på mannlige ledere fins i Spania. Her mener 56 prosent at kvinner er bedre egnet til å lede, mens det tilsvarende tallet for mannlige ledere kun er 22 prosent. Også i Frankrike, Sverige, Italia og Belgia går tallene sterkt i favør av kvinnelige ledere. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 5/2013 > 29 ¸ˇ¸ˇTallenes tale MENN: Best til å lede et selskap: 1. Tsjekkia: 59 prosent 2. Tyrkia: 51 prosent 3. Slovakia: 43 prosent 4. Polen og Hellas: 42 prosent (Norge: 27, Danmark: 27, Sverige: 23) KVINNER: Best til å lede et selskap: 1. Spania: 56 prosent 2. Tyrkia/Frankrike: 46 prosent 4. Polen: 45 prosent 5. Italia: 41 prosent (Norge: 33, Sverige: 31, Danmark: 28) ¸ˇFoto: Randstad Norge Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON