¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEid kommune har koblet seg på Golfstrømmen og får varmen rett inn i rådhussalen. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ODDLEIV APNESETH Når politikere snakker om alternativ energi, nevner de gjerne vindkraft og solkraft. Men ingen legger merke til den fantastiske Golfstrømmen, mener Per Helge Haugen, teknisk sjef ved Nordfjord sjukehus. Vi har vannkraft, vindkraft og kullkraft, men kjenner du til fjordvarme? I Eid kommune sparer sykehuset, offentlige etater og private firmaer store beløp på billig energi fra havet. Varmer opp kommunen Her har den lokale Reodor Felgen (teknisk sjef på Nordfjord sjukehus) slått seg sammen med Ben Redik Fy Fasan (kommunen) og skapt Il Tempo Gigante, det lokale energianlegget. Anlegget varmer opp og kjøler ned sykehuset, den videregående skolen, kjøpesenteret, rådhuset, operahuset og en rekke andre offentlige og private bygg. Også Eid idrettspark har frostfri helårsbane takket være fjordvarme. Andre steder koster det ti ganger så mye i strømutgifter å holde en slik bane isfri, tror Magne Hjelle, daglig leder i Fjordvarme AS. Klimaspydspiss Fjordvarmeanlegget sparer klimaet for 5000 tonn utslipp av karbondioksid hvert år og viser samtidig at det kan være god kommuneøkonomi å investere i ny miljøteknologi. For to år siden ble kommunen kåret til årets varmepumpekommune. Nylig ble kommunen 32 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON