¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLOKALT INITIATIV:  Jeg tror den lave strømprisen er en årsak til at ikke flere er kommet i gang. I tillegg trengs det et lokalt initiativ fra kommunen ut over det vanlige, mener daglig leder Magne Hjelle i Fjordvarme AS. Enorme muligheter Nasjonalt er mulighetene for å spare energiutgifter enorme. Svært mange tettsteder og byer langs norskekysten kunne bygd slike anlegg. Ifølge en beregning gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat kunne 29 prosent av landets energibehov til oppvarming og kjøling blitt dekket fra fjordvarme. Eller med fjernvarmeanlegg, slik som i Eid, kunne 39 prosent av landets oppvarming og nedkjøling blitt sørget for.  Jeg tror den lave strømprisen er en årsak til at ikke flere er kommet i gang. I tillegg trengs det et lokalt initiativ fra kommunen ut over det vanlige. Her stopper det nok litt opp, tror Magne Hjelle. Han har jobbet med fjordvarme i 15 år. Stolt av innsatsen  Jeg er stolt over at vi klarer å kombinere både oppvarming og kjøling, og at vi klarer å levere energi til bygg som ligger opp til to kilometer unna sjøen. Han håper å få spredd ideen til andre kommuner. Andre steder som er i gang med å bygge nye fjordvarmeanlegg, er Sogndal, Førde og Ulsteinvik.  Jeg håper flere kommuner utreder muligheten for fjordvarme. De må våge å tenke nytt, sier Hjelle. Framtida ligger i enøk Den lille vestlandskommunen Eid har små ressurser, men er likevel nyskapende og ønsker å være miljøvennlig.  Vi ønsker å gå foran og vise miljøansvar. Skal vi ha et godt miljø i framtida, må vi kutte energiforbruket og bruke fornybar energi, mener ordfører Alfred Bjørlo. kroner fra tidligere år som kommunen vurderer å investere i såkalt grønn finansforvaltning, det vil si at investeringsfondene skal holde seg unna olje, gass og kull. 80 millioner av disse pengene skal investeres i På en rekke områder tenker nytt, både når det gjelder energibruken i offentlige bygg, i forbindelse med finansforvaltning og ved utvikling av et næringsliv tilpasset ei mer miljøvennlig framtid. Enøkplan I 2012 lagde kommunen en svært konkret enøkplan. Her setter kommunen seg som mål å redusere energibruken i kom- munale bygg med 15 prosent innen 2013 sammenliknet med 2009. Energi skal brukes bare når det virkelig er bruk for den, noe som forutsetter installering av nye systemer for energiovervåkning. Bruken av olje til oppvarming i offentlige bygg skal fases ut innen 2015. Og kommunale bygg skal energimerkes innen 2014. Grønn finansforvaltning Eid kommune har også 120 millioner kraft- kommunen obligasjoner, 40 millioner i aksjer. I tillegg ønsker den å gå i dialog med KLP om profilen på pensjonsinvesteringene. Spin off for næringslivet Kommunen jobber for at fjordvarmeprosjektet skal skape spin off-effekter og vekst i det lokale næringslivet. En rekke bedrifter nyter godt av den billige energien, enten fordi den er billig eller fordi kommunen er i ferd med å skape et miljø for enøkteknologi, noe Moderne varme AS og ReNorway AS er eksempler på. En stor satsing er Lefdal Mine Datacenter, som ligger i et digert gruvekompleks, hvor gruvearbeidere tidligere utvant olivin. Selskapet har inngått et samarbeid med IBM, og data fra hele verden vil bli lagret på tusenvis av servere i en nettsky, som blir kjølt med energi fra fjorden nedenfor. ¸ˇ34 > Fagbladet 5/2013 FORNYBART:  Skal vi ha et godt miljø i framtida, må vi bruke fornybar energi, mener ordfører Alfred Bjørlo. ¸ˇFordeler med fjordvarme " Tilgang på en sikker og nærmest uendelig ressurs. " Forurenser ikke ved utslipp. " Lite tap av energi under transporten. " Rimelig utbyggingskostnad. " Håndterer både oppvarming og kjøling i samme anlegg. " Er miljøvennlig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON