¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSelv før de syriske flyktningene kom, var livet i leirene vanskelig. De over 20.000 innbyggerne sliter allerede med trange boforhold og dårlig økonomi. Nå går det fra vondt til verre. I Shatilla (over) er tilgangen til strøm et betydelig problem. Mange strekker sine egne ledninger og kobler seg ulovlig på strømnettet. I Burj el-Shemali (under) er vann en mangelvare. Men flere har startet vannutsalg hvor vannet blir renset før det selges til innbyggerne. ¸ˇ¸ˇFagbladet 5/2013 > 43 fbaargang2013 fbseksjonKON