¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Scanpix ¸ˇsom Venezuela, Kina og Iran har investert penger og kunnskap i. Klasseskille Omfattende sosiale reformer og utjevningspolitikk har gitt Chavez parti  og dermed også hans etterfølger Maduro  sterk oppslutning blant landets store arbeiderklasse og minoriteter. På den andre siden er en stor andel av befolkningen lei av chavismen. Universitetslektor Carmen Carrillo er blant dem som er skeptisk til lese- og skriveopp- dem. Jeg er redd for at mye av det som tross alt ble oppnådd under Chavez, vil falle i grus  det er gjerne det som skjer med regimer som er avhengig av en persons karisma. Mange utfordringer Den uruguayansk-armenske journalisten Aram Ahronian er en av hjernene bak Chavez stolthet TeleSur, en statlig tv-kanal som sender via kabel, og som konkurrerer med de mektige, private kabelselskapene. Det er HåNDPLUKKET: Nicolas Maduro er Chavez etterfølger i Venezuela. I april vant han valget med knapp margin. læringen som Chavez bestilte av kubanske lærere, for blant annet å bekjempe folkets avhengighet av fjernsynet. Folket har stemt for kontinuitet og stabile forhold. JOURNALIST ARAM AHRONIAN 27 private tv-kanaler i Venezuela.  Alle tv-kanalene var tidligere eid av rike konsernsjefer, og de demoniserte chavismen, sier Ahronian.  Det var denne ubalansen Chavez ønsket å utlikne. TeleSur er ¸ˇ Kubanerne har vært viktige, men lese- og skriveopplæringen de tilbyr, er neppe upartisk. Alt blir ideologi, og informasjonen som formidles er ikke nøytral. Alt er preget av Cubas verdensbilde, der Cubas fiender blir stigmatisert og Cubas venner hyllet, sier hun. ikke bare en tv-kanal, det er en drøm om selvstendig opinionsbygging og demo- kratisering av informasjon. Han er ikke i tvil om at president Maduro nå står over- for store utfordringer.  Folket har stemt for kontinuitet og stabile forhold. Maduro må vise at han kan hanskes med volden og det økonomiske underskuddet, og at han kan gi folket langsiktige forbedringer, sier han. Til tross for sin skepsis til enkelte sider ved chavismen, frykter Carmen Carrillo at landets samfunnsmodell er på vei mot kollaps.  Etter Chavez bortgang er mange sosiale prosjekter skrinlagt  ingen vet om det fins penger til å fortsette med Fagbladet 5/2013 > 47 fbaargang2013 fbseksjonKON