¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLO-kongressen kompromisset seg fram til vedtak om oljepolitikk og EØS. Ikke alle var like fornøyd med resultatet, men ungdommene jublet over tilslutningen til sine hjertesaker. Tekst: KIRSTI KNUDSEN og PER FLAKSTAD Foto: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇUngdommen vant Kpå LO-kongressen ongressen tok LO et lite steg til en uttalelse om at markedsstyringen av  Ungdommen er ikke bare framtida, den venstre. Blant annet sa den nei offentlig sektor må avvikles. er også nåtida. Vi har fått verdens beste LOtil søndagsåpne butikker, de fagledelse. Den fortjener verdens beste rådlige rettighetene ble skjerpet, det Framtida og nåtida givere, var ungdommens argument for å få samme ble EØS-formuleringene. Og  ikke minst betydningsfullt for Fagforbundets medlemmer  LO vil arbeide for å lovfeste retten til heltid. I tillegg fikk Fagforbundet og NTL vedtatt Ungdommen fikk økt innflytelse i LO, med møte- og talerett i sekretariatet. Og et flertall av dem jublet også høyt fordi LO fortsatt vil kreve en lovfestet rett til læreplass for dem som tar yrkesutdanning. lov til å møte i LOs sekretariat, og et knapt flertall i kongressen var enige i det.  Vi er mange, og vi har bygget opp en velfungerende ungdomsorganisasjon i LO. Derfor er det på høy tid at vi slipper til i 48 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON