¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk Innhold ¸ˇ¸ˇ29 Fagforbundet mener beslutnin- gen om å overflytte Trondheims feiere til et interkommunalt selskap uten å involvere fagforeningen, bryter med hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. 33 Fagforbundet og Norsk teater- og orkesterforening står bak kompetanseprosjektet Scomp, som bøter på manglende offentlig fagutdanning for yrkene i teatrene. 8 TEMA: Boligdrøm til markedspris 14 Mister pensjon ved privatisering 16  Skriv om alt det gode i helsevesenet! 20 PORTRETTET: Thomas Seltzer 27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: På flukt i 65 år 46 Venstresida vant i Venezuela 48 Spennende debatter på LO-kongressen FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Trygt drikkevann? 38 Seksjonslederen 50 Tilbakeblikk 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 58 Debatt 62 ETTER JOBB: På lykkelig kjøl 64 EN AV OSS: Det lille ekstra ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Programleder Thomas Seltzer er uredd som trygdesjefª, men trenger vitaminer og fysisk aktivitet for å kontrollere egne depresjoner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrygdesjefen Feiere flyttes 30 ¸ˇ¸ˇEid kommune koblet seg på Golfstrømmen Et nytt fornybart og klimavennlig eventyr kan starte dersom kommuner langs kysten bygger fjordvarmeanlegg. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEndelig inne 8 Boligprisene galopperer, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Laurits Funch har bodd på hybel, spinket og spart i åtte år. Nå er 68 luftige kvadratmeter endelig hans egne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇScenekompetanse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte over 55 år risikerer å miste retten til å gå av med AFP ved 62 år hvis virksomheten de jobber for blir overtatt av private. Hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet i Oslo er en av dem. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister retten til AFP ¸ˇ36 I Norge har vi nok vann til tross for at det vil koste 150 milliarder kroner å rehabilitere gammel og forfallen infrastruktur. Men er vannet trygt? spør fokusforfatter Roy Rindal. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHar vi trygt drikkevann? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 5/2013 ISSN 0809-9278 Foto: Ola Tømmerås Foto: Andre Pedersen Foto: Oddleiv Apneseth Foto: Tri N. Dinh fbaargang2013 fbseksjonSAM