¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg mener det styrker de sceneansatte som gruppe at de tekniske medarbeiderne kan krysse faggrenser.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇˇ€&‹ Får ikke feie i kommunal regi Fagforbundet frykter at innbyggerne i Trondheim får dyrere og dårligere feiertjenester når den kommunale feiertjenesten innlemmes i det interkommunale selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste. Side 29 ˇ€&‹ Liten, men stolt klimakommune Eid kommune er blitt en av landets fremste miljøkommuner. Miljøsatsingen er lønnsom, skaper stolthet, trekker til seg oppmerksomhet og legger grunnlaget for ny miljøteknologi. Side 30 ˇ€&‹ Drikkevannet må sikres FOKUS: Folkehelseinstituttet har anslått at 200.000 nordmenn ble syke av drikkevannet i 2010. En tredel av tilfellene skyldtes at kloakk kommer inn i vannrørene. Vi må sikre nok, godt og trygt vann for kommende generasjoner, skriver Roy Rindal. Side 36 Teknikere utvider repertoaret Kompetanseprosjektet Scomp utvider teaterteknikernes repertoar. Marianne Forsberg og Adriana Garcia Pena ved Oslo Nye Teater får videre opplæring innenfor eget fag og grunnleggende innføring i de andre fagene på teaterhuset. Side 33 Fagbladet 5/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonSAM