¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFeiervesenet flyttes tross protester Bystyret i Trondheim har vedtatt at den kommunale feiertjenesten overføres til det interkommunale selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste fra 1. juni. Hovedtillitsvalgt Inger Rose Mathisen frykter overtakelsen legger til rette for framtidig privatisering av feiertjenestene.  Vi ser privatiseringsspøkelset i det fjerne. Snart må kanskje beboere ut på det private markedet for å få feiertjenester, sier hun. Fagforbundet protesterer Fagforbundet ser ingen fordel ved at Trondheim kommunale feiervesen blir en del av det interkommunale brannselskapet. Tvert imot mener Fagforbundet Trondheim at kommunen vil miste unik brannforebyggende kompetanse.  Flyttingen vil medføre tap og SKEPTISK: Hovedtillitsvalgt Inger Rose Mathisen i Trondheim. oppsplitting av kompetansen feiervesenet. Feierne våre gjør fagtekniske feieroppgaver i private hjem, mens det interkommunale selskapet først og fremst utfører lovpålagte tilsynsoppgaver, sier Mathisen. Hun legger til at kommunen i stedet må bygge opp kompetanse som bestillerª av tjenester overfor det interkommunale selskapet.  Innbyggerne i Trondheim må sannsynligvis betale mer for dårligere tjenester, sier hun. Skjult prosess Da Trøndelag brann- og redningstjeneste ble dannet i 2008, ble det konkludert med at Trondheim kommune ikke var tjent med å inkludere feiertjenestene i det nye selskapet. I 2011 henvendte rådmannen seg til Trøndelag brann- og redningstjeneste med en forespørsel om å bidra i et arbeid hvor feiertjenesten i regionen utredesª. Selskapet lagde umiddelbart en rapport som langt på vei konkluderte med at de ikke anbefaler en overdragelse av feiervesenet i Trondheim. Rådmannen svarte med å bestille en konsekvensutredning om en eventuell sammenslåing av Trondheim kommunale feiervesen og Trøndelag brann- og redningstjeneste IKSª, fra konsulentfirmaet BDO.  BDO la fram sin rapport i oktober 2012. En måned senere besluttetª rådmannen å gjennomføre en overdragelse. Dette ble vi som fagorganisasjon ikke orientert om, forklarer Mathisen. Hun sier at Fagforbundet ble koblet helt fra etter oktober 2012. Imens hadde rådmannen tatt en beslutning, inngått intensjonsavtale og laget utkast til innstilling overfor bystyret.  Vi ble ikke involvert i drøftinger før tre måneder etter at rådmannens hemmelige beslutning forelå. Dette er et brudd på reglene for medbestemmelse i både hovedavtalen og arbeidsmiljøloven, påpeker Mathisen. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇStår sammen mot anbudsbølge på Stord ¸ˇ12.500 til teater- og orkesteransatte Fagforbundets medlemmer blant teater- og orkesteransatte får en lønnsøkning på 12.500 kroner i mellomoppgjøret. Reguleringen inkluderer alle generelle tillegg som ble gitt i A-delsforhandlingene mellom Spekter og LO-Stat. Partene er også enige om å videreføre samarbeidet om en gjennomgang av dagens pensjonsordning, inkludert alternative ordninger. Teateroverenskomsten omfatter 545 medlemmer av Fagforbundet ved institusjonsteatre over hele landet, Riksteatret og Carte Blanche. PF Alle de åtte fagforeningene i Stord kommune står sammen mot bølgen av konkurranseutsetting fra borgerlige politikere. Da politikerne møtte på rådhuset til kommunestyret i midten av april, måtte de forbi både faner og frammøtte renholdere som var foreslått konkurranseutsatt. De talte for døve ører. Et par timer senere vedtok flertallet å sette rubb og bit av renholdet ut på anbud. Kun Arbeiderpartiet og SV stemte imot. Nå utredes konkurranseutsetting av helsetjenester, voksenopplæring og SFO i tillegg til salg av kommunale barnehager. I en felles uttalelse påpeker Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta, FO, Nito, Fysio og NETF at trepartssamarbeidet i prosjektet Saman om ein betre kommuneª FELLES MARKERING: Kommunestyret på Stord vedtok å sette ut alt av kommunens renhold på anbud, men først måtte de forbi en markering utenfor rådhuset. åtte fagforeninger står sammen mot bølgen av konkurranseutsetting. ¸ˇgår fløyten dersom kommunen kvitter seg med sine ansatte.  Jeg kan vanskelig se hvordan ansatte kan tas med i prosjekter dersom de ikke lenger er ansatt i kommunen, sier leder av Fagforbundet Stord, Per Jarle Valvatne. OT Fagbladet 5/2013 > 29 Foto: Ola Tømmerås Foto: Eivind Senneset fbaargang2013 fbseksjonSAM