¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇI gang med læreplan for byggdriftere 16. april startet arbeidet med å utarbeide læreplan for byggdrifterfaget. Svein Morten Sørensen i styret i Seksjon samferdsel og teknisk møter for Fagforbundet i utvalget som utarbeider planen.  Det er en enorm utfordring å lage denne læreplanen. Blant annet har ikke vaktmestere et klart definert bransjemiljø å støtte seg til, slik som de fleste andre bransjer, forklarer Sørensen. Allerede 24. mai skal utvalget være klar med første utkast til læreplan. 5. september skal læreplanen for byggdriftere ut på høring. OT Landskonferanse 24. 26. september avholdes landskonferansen i Seksjon samferdsel og teknisk. Delegater fra hele landet møtes for å velge nytt styre og stake ut kursen for seksjonen den neste fireårsperioden. ENDELIG: Nå er snart Fagforbundets arbeid for å få fagutdanning for byggdriftere blitt virkelighet. Valgkomiteen har sitt førte møte 4. juni. Etter det vil de jobbe fram en innstilling som legges fram på landskonferansen. Fylkene oppfordres til å komme med innspill til kandidater. NBM ¸ˇ¸ˇ¸ˇKartlegger kompetanse i kulturhus Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet har begynt å kartlegge medlemmer med arbeidsoppgaver knyttet til det scenetekniske i norske kulturhus. Hensikten er å få en oversikt over kompetansebehovet til medlemmene, slik at seksjonen skal kunne tilby et bedre yrkes- faglig tilbud. OT teatertekniske medlemmer. Stabile medlemstall så langt i år ¸ˇSeksjon samferdsel og teknisk (SST) i Fagforbundet har klart å verve nesten like mange medlemmer som seksjonen har mistet fra januar til april i år. Seksjonen mistet 54 yrkesaktive medlemmer av de nærmere 500 som forlot Fagforbundet i samme periode. Per 2. april hadde SST totalt 40.498 yrkesaktive medlemmer. NBM MER KUNNSKAP: Fagforbundet er pådriver for å skolere ¸ˇ¸ˇTok kompetansekrav i egne hender Norske scenearbeidere har krevd en egen fagutdanning i en årrekke uten å få gjennomslag hos myndighetene. I 2008 hadde de ventet lenge nok og tok saken i egne hender. I denne utgaven av Fagbladet kan du lese om prosjektet scenekompetanse (Scomp). Det ble etablert av Norsk teater- og orkesterforening og Fagforbundet som et tiltak for å utarbeide et kompetanseprosjekt for yrkene i teatrene som ikke har tilbud om offentlig fagutdanning. For at de store teaterhusene skal fungere, trengs det blant annet sceneteknikere, lysteknikere, lydteknikere, rekvisitører og kostymemedarbeidere. Den tekniske utviklingen gjør at kravene til teaterteknikere endrer seg raskt. Scomp gir teknikere mulighet til å dokumentere kompetansen sin i et digitalt kompetansekartleggingssystem. Alle ansatte får generelle kurs om alt fra Jeg mener det styrker de sceneansatte som gruppe at de tekniske medarbeiderne kan krysse faggrenser. sikkerhet i scenehuset til førstehjelp og planprosesser. Etter det gis det introduksjonskurs innenfor de ulike fagområdene for at de ulike faggruppene kan hjelpe hverandre og samarbeide tettere. Programmet bryter ned barrierene mellom fag, og bidrar til at ansatte kan følge med på den tekniske utviklingen. Dette er et eksempel til etterfølg- else. Det kan til og med hende at det er det første viktige steget på veien til den etterlengtede fagarbeiderutdan- ningen for scenearbeiderne. Jeg tenker at det må være lettere å argumentere for en utdanning når man kan dokumentere hvilken teknisk kompetanse som samlet sett trengs for å gjennomføre en oppvisning på scenen. Jeg håper dessuten at Scomp kan bli et våpen mot trusselen om nedbemanning. Programmet bidrar til fleksibilitet, og det styrker de sceneansatte som gruppe at de kan krysse faggrenser. Det innbærer at bemanningen kan utnyttes effektivt. Det må bety at de ansatte står sterkere når krav om nedbemanning dukker opp. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 5/2013 STEIN GULDBRANDSEN Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonSAM