¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇHeder i Grane Fagforbundet Grane inviterte til årsmøte der 31 medlemmer møtte opp. Line Tollefsen fra Fagforbundet Nordland informerte bl.a. om tariff og deltidsproblematikk. To jubilanter fikk diplom og nåler for 25 års medlemskap i Fagforbundet og en jubilant fikk utmerkelse for 40 år i LO. 25-årsjubilant Even Andersen var ikke til stede. På bildet er jubilantene omkranset av alle som var til stede på årsmøtet. Foran f.v. 40-årsjubilant Einar Valrygg og 25-årsjubilantene Gunn Stenvik og Anny Olsen. Tekst: Solbjørg Midtdal ¸ˇBak fra venstre: 40-årsjubilant Elsa Oline Einarsen, 25-årsjubilantene Paula Stellander, Anne Kari Sæther, Karin Hansen, Olaug Hauge, Trine åberg Hansen, Halfrid Johnsen og Olga Margareth Hanssen. Foran fra venstre: 25-årsjubilantene Lilly Lien, Mario Guldberg, Anne Karin Nikolaisen og June Pettersen. Merkejubilanter På årsmøtet i Fagforbundet Sortland avd. 341 skulle tre medlemmer fått nål og diplom for 40 års medlemskap i LO, og 18 medlemmer for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Dessverre var ikke 40-årshubilantene Marie Edvardsen og Normann Olsen til stede. Det var heller ikke 25-årsjubilantene May Wenche Knutsen, Inger Dalheim, Tordis Svandal, Edrun Irene Pedersen, Heidi Kristensen, Peggy Alice Allertsen og Janne Mari Tjeldnes. Tekst: Lillian Grøsnes ¸ˇ¸ˇStor fest i Stange Fagforbundet Stange hadde merkeutdeling samtidig med pensjonistfesten. Det ble en svært vellykket kveld med 134 deltagere. 52 medlemmer skulle hatt 25-årsnål og 10 skulle hatt merke for 40 år i LO, men det var dessverre ikke alle jubilantene som kunne komme. Tekst: Anne Berit Nordbakken ¸ˇ¸ˇ54 > Fagbladet 5/2013 Sølv og gull i Gjerdrum Fagforbundet Gjerdrum avd. 053 gjorde stas på en 40-årsjubilant og to 25-årsjubilanter på årsmøtet i januar. Hovedtillitsvalgt Ingvill Hangaard Karlsen delte ut gull- og sølvnåler, diplomer og blomster til jubilantene. Fra venstre: 25-årsjubilant Wenche Jensen, hovedtillitsvalgt Ingvill Hangaard Karlsen, 40årsjubilant Mari Broløkken og 25-årsjubilant Berit Lian Berntzen. Tekst: Jorunn Østby Fardal fbaargang2013 fbseksjonSAM