¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Fagbevegelsens egen sangbok ¸ˇFrp vil fjerne fagforenings- fradraget Fremskrittspartiet angriper arbeidsmiljøloven og vil fjerne skattefradraget for fagforeningskontingenten. Flere av vedtakene på landsmøtet er egnet til å hisse opp fagbevegelsen. Blant dem er liberalisering av lovverket. Frp ønsker for eksempel at virksomheter skal få større mulighet til å ansette folk midlertidig. ANB-NTB ¸ˇ¸ˇGå inn i din tidª heter fagbevegelsens nye sangbok. Skal du gå stødig inn i din tid, må du kjenne til det som har hendt før. Denne sangboka gir deg historien, skriver forbundsleder Jan Davidsen i forordet. I denne boka, som består av 400 sider med sangtekster, noter og historiske fakta, blir sangene satt inn i sitt historiske perspektiv, ikke minst takket være historieprofessor Knut Kjelstadli som har gitt korte kommentarer til de historiske sangene.  Vi har også tatt med nyere sanger fordi vi ønsker at dette skal være en sangbok for alle, sier Dag Christiansen i Fagforbundet som har koordinert arbeidet. SYNG UT:  Ta sangen tilbake og bruk fagbevegelsens nye sangbok flittig, oppfordrer Dag Christiansen. ¸ˇBoka vil bli gitt som gave til delegatene på Fagforbundets landsmøte og seksjonenes landskonferanser til høsten. Medlemmer kan bestille sang- boka på nett gjennom notebutikken.no. Ved å bruke rabattkoden FAG, koster den 200 kroner pluss frakt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet viktige demokratiet Formannskapslovene fylte 175 år i fjor. Med formannskapslovene ble det kommunale selvstyret innført allerede i 1837. Et viktig formål var, og er, å sikre lokaldemokratiet. Lokaldemokrati er nødvendig for et fullverdig nasjonalt selvstyre og er en bærebjelke for velferdsstaten. Kommunenes betydning må ikke undervurderes. Dette er viktig å huske på i dagens debatt om antall kommuner, hvor partier på høyresiden går inn for tvangssammenslåing med argumenter om at det blir billigere. Presset på å få ned an- tall kommuner kommer ikke fra innbyggerne selv. De aller fleste er nemlig glade i kom- munen sin. Ønsket om sammenslåing er ideo- logisk og økonomisk motivert. Høyrepartiene har omdefinert kommunenes funksjon til å være innkjøpere. I større kommuner er det lettere å anbudsutsette de kommunale tjenestene. Markedet blir større og mer interessant for de internasjonale selskapene som gjerne vil putte norske skattekroner på sine utenlandske konti. Når de multinasjonale selskapene rykker inn, undergraves lokaldemokratiet og kvaliteten på tjenestene. Det er ikke bare lokaldemokratiet som undergraves dersom samfunnet fortsetter i den retningen som høyresiden vil. Med markedsretting, styringsmodeller som New Public Management, bestiller-utførermodellen, og de mange EU-direktivene, trues demokratiet på arbeidsplassene. I maktutredningen fra 2004 står det: Et demokratisk arbeidsliv er en viktig del av et demokratisk samfunn. Enkeltindividers mulighet til utfoldelse og utvikling i arbeidslivet er en grunnleggende demokratisk rettighet. Politikken må gjenspeile innbyggernes og velgernes hverdag. Nærheten lokalpolitikerne har til innbyggerne er nødvendig for å kjenne til behovene for velferdstjenester. Fagbevegelsens kjennskap til arbeidstakernes hverdag, og vår mulighet til å bringe kunnskapen videre til politikere som lytter, er avgjørende for at våre sterke demokratiske tradisjoner skal bestå. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommunenes betydning i det norske samfunnet er avgjørende og må ikke undervurderes. ¸ˇ¸ˇ6 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL