¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇ¸ˇ3100 til sykehusansatte LO-forbundene fikk gjennomslag for kravet om et generelt tillegg på 0,75 prosent, minst 3100 til alle, da sykehusoppgjøret med Spekter kom i mål i mai. I tillegg fikk forbundene gjennom kravet om at ingen med full ansiennitet skal ha lavere årslønn enn 351.000 kroner. Avtalen gjelder rundt 20.000 av Fagforbundets medlemmer.  Viktig å engasjere seg lokalt ¸ˇ¸ˇ800.000 arbeider utenom ordinær dagtid I 2012 jobbet 800.000 norske arbeidstakere utenom ordinær dagtid, dvs. mandag fredag mellom klokka 6 og 18, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette tilsvarer 33,2 prosent av alle sysselsatte. En tredel av dem arbeider i helse- og sosialnæringen, der 50,5 prosent arbeidet utenom ordinær dagtid i 2012. Behovet for hjelpemidlar vil auke Talet på brukarar av hjelpemidlar vil auke sterkt i åra framover som følgje av aldringa i befolkninga, ifølgje Ar- beid og velferd. Nav kjøper hjelpemiddel for om lag 2,6 milliardar kroner per år. I tillegg vert det formidla gjenbrukte hjelpemiddel. Talet på registrerte brukarar er om lag 400.000 personar. Flere eldre som frivillige Kulturminister Hadia Tajik (Ap) ønsker å få enda flere eldre til å engasjere seg i frivillig arbeid. Hun legger 2,4 millioner kroner på bordet for å styrke rekrutteringen. Frivillig arbeid skaper verdier for 101 milliarder kroner årlig, ifølge Statistisk sentralbyrå.  Det er ingen grunn til å miste engasjementet for samfunnet rundt deg den dagen du går av med pensjon, mener leder i Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken. Hun sitter selv sentralt i styre og stell i Pensjonistforbundet, som alle Fagforbundets pensjonister blir kollektivt innmeldt i. Mange medlemmer  Vi har 90.000 pensjonister og uføre i Fagforbundet, men jeg tror mange av dem ikke tenker over at de selv må melde seg inn i den lokale pensjonistforeningen. De som aktivt melder seg inn lokalt, kan lettere velges til kommunenes eldreråd, og gjennom det får de innflytelse og kan bli hørt. Pensjonistforbundet har på vegne av alle pensjonister drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjøret og andre viktige saker som gjelder pensjonister og uføre. Lokalt får vi anledning til å påvirke saker som skal behandles på landsmøtet til Pensjonistforbundet, fortsetter hun.  Jeg mener det er viktig at Fagforbundets pensjonister bruker denne muligheten til å få innflytelse. Dette gjelder jo i første rekke saker som angår pensjonister og eldre, men for de aller fleste stopper jo ikke engasjementet der. Vi har både barn og barnebarn, og er opptatt av alle sider ved samfunnet rundt oss, sier hun. Aktivt liv  For mange kan det å slutte i jobben bety at deler av det sosiale nettverket rakner. Alle fag- LOKALT ENGASJEMENT: Bjørg Hageløkken håper at flere av Fagforbundets pensjonister engasjerer seg i lokale pensjonistforeninger. foreninger og fylkeslag i Fagforbundet skal ha en pensjonist i styret, etter planen skal hun eller han sørge for aktivitet blant pensjonistene. Her fins det gode muligheter for å bygge opp igjen det nettverket som kanskje er blitt borte.  Når du i tillegg engasjerer deg og får innflytelse gjennom å bli hørt, bidrar også det til å gjøre pensjonisttilværelsen aktiv og meningsfylt. Vi har folk i utvalget vårt som er over 80  og som gjerne tar gjenvalg, smiler Bjørg Hageløkken. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇ¸ˇDet viktigste Norge har oppnådd i Afghanistan er å styrke sin stilling i Nato. Tove Gravdal, redaksjonssjef i Morgenbladet Jeg vil i grunn være mer opptatt av at vi skal finne løsninger enn å diskutere den norske modellen. Frp-leder Siv Jensen til VG Tekst og foto: PER FLAKSTAD Vi er bare på jobb 37,5 timer pr. uke. Totalt sett får man mye tid med barna. Gerd Kristiansen, nyvalgt LO-leder ¸ˇ8 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL