¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Dette er en evighetskamp, sier Jan Davidsen. Etter ti år som Fagforbundets frontfigur er det snart slutt. På landsmøtet i høst gir han lederklubba videre. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK BE yggmesteren n ting var Jan Davidsen helt sikker kunne møte brutaliseringen. Det var blant Kvinner tilpasser seg på da han 17. juni 2003 erklærte annet derfor vi mente det var viktig å ha Blant Fagforbundets kjernesaker er det Fagforbundet for etablert: Det lokale tillitsvalgte ute på arbeidsplassene spesielt en som langt på vei har stått i nye, store forbundet var framtida, som kunne ha oversikt over det som skjer stampe i ti år nemlig spørsmålet om og det var solid forankret. I bunnen lå omfattende kunnskap, grundige analyser og tung erfaring fra fagforeningsarbeid og politikk. Ut av dette fundamentet reiste det nye forbundet seg på tre solide søyler: kompetanse, tariffpolitikk og samfunnsengasjement. Status etter ti år I et sjeldent fredelig øyeblikk ti år seinere, kan Jan Davidsen lene seg tilbake i kontorstolen og se at søylene står støtt, og at byggverket er mer solid enn noensinne. Etter vårens ververunde har medlemstallet i Fagforbundet rundet rekordhøye 333.000. Om du skal gjøre opp status etter ti år, hva er du mest fornøyd med at Fagforbundet har fått til? At vi har klart å skape en felles fagforbundskultur der det ligger en forståelse av hva de tre søylene forbundet er bygget på, betyr. Dette er det viktigste. Hvis du ikke har noenlunde lik virkelighetsforståelse av situasjonen, og hvordan du skal møte den, kan ting rakne veldig fort. Virkeligheten verre enn ventet Brutalisering, privatisering, sosial dumping slagskyggene var mange og tunge over de framtidsscenarier arkitektene bak Fagforbundet så for seg for ti år siden. Virkeligheten har vist seg å bli enda verre, påpeker Jan Davidsen: Vi ville lage en struktur som gjorde at vi der. Men først da vi fikk utslagene av sosial dumping midt i trynet, innså vi hvor viktig dette var. Hvem hadde trodd at vi i Norge skulle oppleve at kommunen hyrer inn folk i renovasjonssektoren som får beskjed om å pakke seg hjem igjen den dagen de ikke lenger vil jobbe heltid/deltid. Til tross for betydelig innsats og politisk velvilje fra høyeste hold, er andelen deltidsjobber i helse- og omsorgssektoren omtrent like høy i dag som for ti år siden. Hvorfor er det så lite framgang på dette området? Dette en av de sakene jeg har vært mest forundret over. 16-timersdag, sier Jan Davidsen og rister på hodet før han fortsetter: Jeg jobber ikke i det skjulte, men er bevisst på hvor jeg vil. Vi har over 80 prosent kvinner som medlemmer, og en høy andel av disse jobber deltid. Mens de 18 prosentene av ¸ˇ10 > Fagbladet 6-7/2013 Eller at de ansatte må bo i bomberom eller beboerrom på sykehjem? Hvem skulle trodd at dette skulle bli virkeligheten i løpet av så kort tid? Jan Davidsen Evighetskamp Dypest sett står arbeidsfolk overfor den samme kampen som før, minner forbundslederen oss om: Enten vi snakker om konkurranseutsetting, New Public Management eller bruk av formalkompetanse til å diskvalifisere folk alt dette er en del av den samme grunnleggende kampen for et rettferdig arbeidsliv og et rettferdig samfunn. Så lenge vi har det samfunnssystemet vi har, med den grunnleggende motsetningen mellom arbeid og kapital, vil det være en kamp som ikler seg ulike drakter. Dette er en evighetskamp. medlemmene våre som er menn, jobber i hele stillinger.. Så hvorfor i all verden får vi det ikke til overalt? Jeg tror mye skyldes at mange kvinner fortsatt tilpasser arbeidsplassen til privatlivet. Det gjør de ved å ha en liten, fast stilling og shoppe ekstravakter for å få privatlivet til å rulle og gå. I andre sektorer, som for eksempel brannvesenet, er det helt motsatt. Med en hel stilling har du forutsigbar arbeidstid, og kan bytte vakter for å tilpasse det til privatlivet når det er nødvendig. Må finne alternativer Så hvordan skal vi komme videre med dette? På samme måte som vi klarte å danne Fagforbundet ved å løfte fram en alternativ fbaargang2013 fbseksjonHEL