¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet ti år: Viktige Jubilanten har ikke alltid fått gjennomslag for sine kampsaker i løpet av ti år. De største og kanskje viktigste seirene er mobiliseringen som ga valgseier og rødgrønn regjering i 2005 og 2009. Det åpnet veien for mange av de andre resultatene som forbundet har oppnådd. SEIRE ¸ˇ2003 2005 Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet blir formelt stiftet 17. juni 2003, etter fire år med planlegging. Kritikere spådde at de gamle forbundene  Kommuneforbundet og Helse- og sosialforbundet  hadde så ulike kulturer at de ville få store problemer med å samarbeide, men det nye forbundet har i løpet av ti år vist at det var mulig å gå sammen i en felles organisasjon med stor politisk slagkraft. Politiske ledere, tillitsvalgte på mange nivåer og medlemmer har i disse åra satt mange saker på dagsorden, og vunnet fram i svært mye. Den første lokalforeningen ble etablert i Vestby 19. juni, to dager etter at Fagforbundet var stiftet. Stortingsvalget i 2005 ble en seier for de verdiene og grunnholdningene som fagbevegelsen og Fagforbundet står for. Etter en massiv mobilisering fra hele fag- bevegelsen, medLOi spissen og Fag- forbundet svært delaktig, vant det rødgrønne regjeringsalternativet valget. Jan Davidsen var en av dem som ga altª i valgkampinnspurten, og lot medlemmer av Frisørenes fagforening farge håret sitt knallende rødt.  Dette er den beste valgkampen vi har gjennomført noen gang. Uten vår innsats tror jeg ikke dette hadde gått så bra, sa Davidsen. Noe av det første den nyvalgte regjeringen Stoltenberg gjorde, var å reversere de endringene som den borgerlige Bondevik II-regjeringen hadde gjort i arbeidsmiljøloven. KLP ble ikke AS. Generalforsamlingen i Kommunal Landspensjonskasse avgjorde med 89 mot 46 stemmer at KLP skulle fortsette å være et gjensidig selskap eid av kommunene, og ikke omdannes til et aksjeselskap. Fagforbundet hadde jobbet iherdig mot planene om å gjøre KLP til et AS. Motstanderne av AS var redd for at kommunalt ansattes pensjonsinnbetalinger skulle settes i spill ved at selskapet ble kjøpt opp av utenlandske investeringsselskaper og tappet for verdier. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 > Fagbladet 6-7/2013 Den nasjonale barnehagedagen ble lansert, og den er blitt en årlig tradisjon som markeres over hele landet. I år valgte kunnskapsminister Kristin Halvorsen denne dagen til å offentliggjøre at regjeringen vil ha en lovfestet bemanningsnorm i barnehagene, noe Fagforbundet har kjempet for lenge. Foto: Per Flakstad Foto: Kari-Sofie Jenssen Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL