¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2006 Kvalitetskommuneprogrammet ble etablert som et samarbeid mellom staten, KS og alle arbeidstakerorganisasjonene med medlemmer blant de ansatte i kommunene. Fagforbundet var den viktigste drivkraften i arbeidet med å utvikle programmet. Målet var at lokalpolitikere, kommunale ledere og ansatte skulle samarbeide om å gi innbyggerne bedre tjenester. Totalt 138 kommuner ble med i ulike prosjekter hovedsakelig i omsorgs- og oppvekstsektoren. Trepartssamarbeidet skulle være et alternativ til konkurranseutsetting og privatisering. Fagforbundet vant saken der en ambulansesjåfør, som hadde vært ansatt som tilkallingsvikar i over ett år, var blitt sagt opp. Høyesterett slo fast at bedrifter ikke kan ansette vikarer i stillinger der det er et konstant behov for arbeidskraft. Den prinsipielle dommen bidro til å øke behovet for grunnbemanning og til å gi vikarer fast ansettelse. Lovfestet autorisasjon for helsefagarbeidere. 2007 Fagforbundets medlemmer og lokale tillitsvalgte gjorde en stor innsats i kommunevalgkampen, og bidro til at mange kommuner fikk rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet gjorde et meget godt kommunevalg, mens SV mistet mange velgere. Senterpartiet sto på stedet hvil. Bussbransjeavtalen ble etablert. Her gikk fire forbund  Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet  sammen om en felles avtale og felles forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Spekter. Kulturloven ble vedtatt, etter at blant andre LO og Fagforbundet hadde bidratt i forarbeidet og hatt dette som krav i mange år. 2008 Arbeidsretten ga Fagforbundet medhold i at deltidsansatte i turnus har krav på forhøyet timelønn som turnusarbeidere også når de arbeider på dagtid. Over 300.000 medlemmer. I juni fikk forbundet rekordmange innmeldinger, og dermed passerte Fagforbundet 300.000 medlemmer. Kvikksølvsaken begynte å rulle. Fagforbundet har over 150 saker der tannhelsesekretærer mener de har krav på yrkeserstatning på grunn av senskader etter kvikksølveksponering. Første dom i lagmannsretten i 2013 endte med seier til forbundets medlem, men saken er anket. 2007 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2009 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy valgseier. Nok en gang bidro Fagforbundet med sine medlemmer og tillitsvalgte til en mobilisering som sikret ny seier til det rødgrønne regjeringsalternativet.  Jeg må bare takke, og takke igjen alle dem som har bidratt til denne seieren. Aktiviteten har om mulig vært enda større enn i 2005, sa forbundsleder Jan Davidsen etter valget.  Dette valgresultatet viser at det rødgrønne alternativet, som fagbevegelsen var med på å skape, er levedyktig med en politikk som velgerne ønsker, sa Fagforbundets fylkesleder i Hordaland, Roger Heimli. Mellomoppgjøret i kommunesektoren ga for første gang ufaglærte med full ansiennitet en garantert minstelønn på over 300.000 kroner ¸ˇ> Fagbladet 6-7/2013 > 15 Foto: Jan Lillehamre fbaargang2013 fbseksjonHEL