¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Dette er ren matematikk. Bemanningsplanen er laget ut fra antall personer og kompetanse vi må ha på jobb til enhver tid. Ingen søkte 18 prosent Til tross for lave stillingsandeler på KMS i Ringsaker er de fleste stillinger nå besatt, men fortsatt mangler en sykepleier i 59 prosent stilling, som er en ren natturnus, samt to i 18 prosent, som kun skal jobbe helgevakter. Til sammen utgjør de tre ubesatte deltidsjobbene nesten en hel stilling. Hvorfor slår dere dem ikke sammen og søker etter sykepleier i full stilling? I Ringsaker er det tradisjon for å bruke rene nattevaktstillinger, og for at de ikke skal være mer enn 59,15 prosent for at de ikke skal bli for ¸ˇTAR ANSVAR: Vi politikere må sørge for nok penger til å opprette heltidsstillinger, sier Heidi Eidem i Trondheim. belastende å slå sammen disse stil- lingene vil uansett være vanskelig siden alle har helgearbeid knyttet til seg, sier Jan Robin Manstad. Fikk kremen i hele stillinger Noe av det første Karine Lee Blomstrøm tok tak i som enhetsleder for Dragvoll, var ansettelse av personalet. Av 260 Heltid koster Politikerne i Trondheim har satt av ti millioner kroner i årets budsjett til ulike heltidsprosjekter. I tillegg har de fått to millioner i prosjektmidler fra Nav. Vi må være ærlige på at vi må bruke penger for å få det til, sier Heidi Eidem. Heltid ved Dragvoll alene koster tre millioner ekstra i året, mesteparten av dette går til kompetanseheving og økt bemanning fire kvelder i uka. Lee Blomstrøm håper at styrket bemanning på de mest sårbare vaktene vil redusere vikarbehovet vesentlig. Når vi setter inn ekstra kveldsvakt, behøver vi ikke innkalle vikar om en av de faste blir sjuk, forklarer hun. Har ikke råd I Ringsaker har politikere og kommuneadministrasjon ikke sett seg råd til å øke budsjettet for å kvitte seg med deltidsstillinger. Med å etablere KMS har kommunen tatt et økonomisk løft, og vi går foran ved å etablere et slikt senter. Da blir det deltidsarbeid i starten. Så får vi se hvordan det kan tillempes etter hvert, sier rådmann Jørn Strand. søkere ble 120 kandidater intervjuet, og kriteriene var de enige om: De skulle ha en variert arbeidsstokk; kvinner og menn, unge og folk med erfaring. Vi ville ha kremen, og det har vi fått, sier Hildegun Sletvold som er faglig leder på det nye sykehjemmet. Foreløpig har de bare ansatt to mannlige pleiere, men håper at de med tida kan dra nytte av kommunens eget rekrutteringsprosjekt Menn i helse. Vi får forhåpentligvis dekket noen rekrutteringsstillinger derfra. Og det skal bli så bra å være rekrutt her at de søker fast jobb når de er ferdige helsefagarbeidere eller sykepleiere, tror Lee Blomstrøm. 22 > Fagbladet 6-7/2013 ¸ˇRene nattevaktstillinger i Ringsaker skal ikke være mer enn 59,15 prosent.ª JAN ROBIN MANSTAD, leder KMS i Ringsaker MagnusE.Marsdal styrelederogutreder,Manifest Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år? Forbundet organiserer mange av heltinnene som hver dag må strekke seg, tøye seg, bøye seg, bite ting i seg, de må rydde opp, vaske opp, tørke opp, ordne opp og bygge opp det velferdsnorge som vi er så stolt av hver gang FN har vært og målt oss. At disse gir seg selv en stemme, en verdighet, en makt og innflytelse i samfunnet, er Fagforbundets viktigste bidrag. fbaargang2013 fbseksjonHEL