¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Jeg tror vi er på rett vei, men skulle gjerne hatt andre tall å vise dere. I fjor måtte kommunen kutte 60 millioner. Om vi skulle økt bemanningen for å redusere deltidsbruk, måtte vi kuttet enda mer. Her er det kryssende hensyn, og vi har tatt noen avveininger. Politikerne har ansvaret Heidi Eidem i Trondheim vil gjerne bidra til at heltidskulturen blir dominerende i helsesektoren slik den er ellers i samfunnet.  Det er arbeidsgivers oppgave å etablere en heltidskultur, slår hun fast. Ansvaret ligger med andre ord hos henne og kollegene hennes i bystyret. Kartlegging av deltidsbruken avslørte at mange ansatte ikke ønsket høyere stillingsbrøk.  Det er også ei utfordring, men jeg vil ikke si at ansvaret ligger der. Det har vi politikere. Vi må sørge for å lyse ut hele stillinger, sier Eidem som tror heltidsstillinger vil presse seg fram fordi vi ikke vil få søkere til småstillinger.  Jeg håper jenter ikke vil la seg avspise med småstillinger i framtida, sier hun. ß 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. ß 14-9. Midlertidig ansettelse Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, skal anses som fast ansatt. Tiltak mot ufrivillig deltid inn i loven: En lovendring som skal behandles i Stortinget 4. juni, kan få store konsekvenser for deltidsansatte. Hvis innstillingen om den såkalte mertidsparagrafen fra Arbeids- og sosialkomiteen blir vedtatt, vil den gi ansatte rett til en stillingsbrøk tilsvarende deres faktiske arbeidstid i løpet av de siste 12 måneder. Følg saken på www.fagbladet.no DETTE SIER HOVEDTARIFFAVTALEN I KS: ß2 pkt 2.3. " Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig. " Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. Tema: Heltidskultur ¸ˇSlik har noen løst deltidsproblemet ¸ˇVik: Hel stilling til alle helsefagarbeidere " Alle lærlinger i Vik kommune får tilbud om hel stilling etter fullført læretid og bestått fagprøve. " De som ansettes får 15.000 kroner i tillegg til grunnlønna inntil full ansiennitet er oppnådd. ¸ˇBergen: Sykehuset har egen vikarpool " På Haukeland sykehus får stadig flere av ringevikarene fast jobb  som vikarer i et eget bemanningssenter. " Færre vikarer jobber ufrivillig deltid  i stedet har de full jobb på en eller flere avdelinger. " Sykehuset bruker mindre penger på vikarbyråer. ¸ˇDrammen: Samarbeidsturnus " Strømsø bo- og servicesenter har fire ukers turnus hvor de ansatte som hovedregel er to dager på jobb og har to dager fri. " Det innebærer at alle arbeider annenhver helg. Når de arbeider helg, har de vakt både fredag, lørdag og søndag. " De andre helgene har de fri fra torsdag ettermiddag til mandag morgen. ¸ˇKvinesdal: To stillinger " To stillinger utgjør til sammen en hel stilling. Denne modellen brukes flere steder, blant annet i Kvinesdal i Vest-Agder. ¸ˇ¸ˇDETTE SIER ARBEIDSMILJØLOVEN: ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 23 fbaargang2013 fbseksjonHEL