¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇi starten av prosjektet viste en kostnad på 11,75 kroner per tur i en av de nye turstiene. I forhold til helseeffekten, er det lite. Sammenliknet med mange andre helseprosjekter, er det minimalt.  Pengene kommunen bruker tilsvarer halvparten av en kunstgressbane. Når vi vet at 90 prosent bruker marka og 16 prosent bruker idrettsanlegg, er det ikke vanskelig å forsvare satsingen, poengterer Godal. Høyere aktivitet I første del av STImuli ble det lagt vekt på å tilrettelegge, etablere, oppgradere og koble sammen eksisterende stier samt å merke stiene og gi informasjon til husstandene. De kommende fire åra er målet å øke bruken, samtidig som det skal merkes nye turstier i Rønvikfjellet, Keisertinden, Saltstraumen og Kjerringøy.  Nytt er også en lenge etterspurt skiløype rundt Soløyvannet. I tillegg skal vi til- rettelegge bedre for sykkelturer, forteller Trygve Snøtun. Det skal lages ytterligere ti turkort, med bilder, kart og opplysninger om de forskjellige løypene. I sommer starter en sms-basert aktivitetslek der turgåeren finner koder underveis i løypa og sender dem inn. Og en ny app for mobiltelefon med oversikter og turforslag, er nylig satt i drift og kan lastes ned fra godtur.no. Mer attraktivt Hvis du ikke er bodøværing, og tror byen bare har regn og vind å tilby friluftsmennesker, så kan det herved avkreftes som en myte.  Bodø har et glimrende turvær, fastslår Godal.  Det er mer behagelig å gå tur når det ikke er for varmt, og vi har faktisk ikke særlig mer regn enn Oslo i sommermånedene, opplyser han. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUT På TUR: Våren har så vidt tittet fram i Bodø, og turløypene fylles av store og små. Bodøværinger går på tur som aldri før. ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 25 ¸ˇDette gjorde Bodø " Ryddet gjengrodde turstier, og mer enn 20 kilometer med stier ble drenert, gruset og merket. " Eksisterende stier ble sammenkoblet, byturløyper opprettet og koblet til stiene i marka. " Bruken av marka og effekten av nærhet til turstier ble kartlagt. " Effekten av de første tilretteleggingene ble dokumentert gjennom telleapparater i løypa og spørreundersøkelser. " Alle husstander fikk informasjon og turkort med kart, bilder og opplysninger om severdigheter. " Pris for de første fire årene: 16 millioner kroner. " Vedtatt neste fire år: 4,5 millioner kroner per år. ¸ˇSå aktiv må du være " Alle voksne bør være moderat fysisk aktive i minimum 30 minutter hver dag, eller i gjennomsnitt 3,5 timer i løpet av en uke. " Barn og unge anbefales minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard. Kilde: Helsedirektoratet ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL