¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKAMPEN MOT PRIVATISERING Sammen med Fagforbundets tillitsvalgte slo renholderne i Flekkefjord tilbake anbudsprosessen. Et enstemmig bystyre stoppet konkurranseutsettingen. ¸ˇRenholderne snudde bystyret Politikerne i Flekkefjord valgte å lytte til de ansatte. Det endte med at et enstemmig bystyre skrinla å sette renholderne ut på anbud. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Renholderne i Flekkefjord kommune i Vest-Agder hadde gjennomført en omfattende effektivisering av egen arbeidsplass. De reduserte kvaliteten der de kunne, kuttet ut vikarbruk og tøyde strikken så langt mulig var. Dette sparte kommunen for 1,4 millioner kroner årlig. En kjempejobb var gjennomført i samarbeid med brukere og administrasjon. Så fikk de et slag i ansiktet. Det borgerlige flertallet, anført av Frp og Høyre, støttet av Venstre og Senterpartiet, vedtok i desember at renholdet skulle ut på anbud. Administrasjonen fikk i oppdrag å utarbeide forslag til konkurransestrategi og prosess. Multiconsult ble leid inn for å se på kostnadene. Ikke noe å spare Historien er på ingen måte enestående. Tilsvarende skjer i mange kommuner; politikere konkurranseutsetter tjenester selv etter at ansatte har gjennomført omfattende innsparinger. Men der stopper likheten mellom Flekkefjord og mange andre. Da bystyrepolitikerne møttes i mai, hadde tillitsvalgte hatt flere møter med partigruppene. De hadde forklart realitetene  hvilken effektivisering renholderne allerede hadde gjennomført, og hva konkurranseutsettingen ville bety. Det ble laget en felles høringsuttalelse fra alle fagforeningene i kommunen. På bystyremøtet i mai fikk politikerne rapporten fra Multiconsult på bordet. Tallene var klare, om enn ikke overraskende for de ansatte: Kommunens egne renholdere vasket allerede til en lavere kvadratmeterpris enn gjennomsnittet i privat sektor.  Nå er vi usikre om konkurranseutsetting er den rette veien å gå, konkluderte bystyrepolitiker fra Høyre, Jan Kåre Hansen, før hele flertallet gjorde helomvending og sa nei til konkurranseutsetting. Bratt læringskurve Det kan nok være at politikere er litt mer jordnære på Sørlandet, smiler hovedtillitsvalgt Torun Strømland og Turid Urdal fra Fagforbundet Flekkefjord.  Politikerne har hatt en svært bratt læringskurve siden desember, men de har lært, sier de. Så lenge noen kan huske, har Flekkefjord hatt borgerlig flertall. Strømland og Urdal har vært sterkt involvert i arbeidet med å avverge konkurranseutsetting av renholdet.  Men Flekkefjord-politikerne har likevel vist at de kan ta ansvar og velge fornuft foran partiprogram, påpeker de.  I en liten kommune er avstanden kortere mellom beslutningstakere og dem det gjelder. Politikerne skal ta seg av innbyggere og brukere, men de ansatte i kommunen er jo også innbyggere. Det blir tydeligere på et sted som Flekkefjord. Mye har stått på spill Jorunn Schiander og Linda Kvanvik gjør rent på Sunde skole, kommunens største skole med 470 elever og 60 ansatte. Etter innsparingene er de bare to som skal ta seg av renholdet; halvannet årsverk er kuttet. De har hektiske dager, men stemningen er likevel langt bedre nå enn den har vært det siste halvåret. Hadde jobbene blitt satt ut på anbud, ville framtida REDDET JOBBEN: Renholdernes effektivisering var så god at det borgerlige flertallet snudde og sa nei til konkurranseutsetting. Jorunn Schiander og Linda Kvanvik hadde noen tunge måneder før bystyrevedtaket. 26 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL