¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDette gjorde renholderne " Innførte renholdsstandarden Insta 800 i alle bygninger og rom. " Skisserte en plan A og B, der plan B er redusert renhold ved sykdom og fravær. " Kuttet ut vikarbruk. " Reduserte bemanningen med totalt seks årsverk, nesten 25 prosent. " Sparer kommunen for 1,4 millioner kroner årlig. Dette avslørte rapporten Flekkefjords renholdere vasker rimeligere enn gjennomsnittet i privat sektor på alle typer bygg, regnet per kvadratmeter. Antall kvadratmeter rengjort per time ligger godt under snittet på skoler, men litt over for barnehager. Flekkefjord " Kommune i Vest-Agder med rundt 9000 innbyggere. " Om lag 900 kommunalt ansatte. " Borgerlig politisk flertall med Høyre som største gruppe. ¸ˇ¸ˇvært en annen. Mye har stått på spill. Hele 15 av de 25 renholderne i kommunen har sju eller færre år til de fyller 62. Det ville betydd at de helt eller delvis ville mistet mulighetene til å gå av med AFP. Jobbene deres ville blitt lagt ut på anbud hvert fjerde år, med nye lønns- og pensjonsvilkår. Laget plan B De 25 renholderne sparer nå 1,4 millioner kroner årlig for kommunen, men det har kostet. Kvaliteten er redusert. De vikarierer for hverandre når noen er syke. Enkelte har fått flere arbeidsplasser de må jobbe på.  Vi har innført renholdsstandarden Insta 800 i alle bygninger, og skissert en plan A og B. Plan A er renholdsnivået ved full bemanning, som er noe lavere enn tidligere. Plan B er nivået når en eller flere er borte og det ikke settes inn vikarer. Det betyr at det enkelte dager er dårligere renhold. Det er nødvendig, men det er tøft å gå videre når vi egentlig ønsker å bruke mer tid på et rom, forteller Jorunn Schiander og Linda Kvanvik. Det har vært et nært samarbeid mellom kommuneledelse og brukere underveis i prosessen.  Istedenfor å leie inn konsulenter til å effektivisere, har Flekkefjord valgt å opparbeide kompetansen blant sine egne ansatte. Det har gitt en god prosess og godt resultat, sier Roy Gyberg, fylkesleder i Fagforbundet VestAgder. Han har fulgt Flekkefjord tett de siste månedene. Skal lære av Flekkefjord Flekkefjord er omgitt av kommuner som har prosesser i gang for å sette tjenester ut på anbud. Nå håper Gyberg at Flekkefjord vil framstå som et eksempel til etterfølgelse.  Etter forrige lokalvalg har politikerne blitt langt mer ivrig i å planlegge konkurranseutsetting. Den jobben renholderne i Flekkefjord kommune selv har gjort for å effektivisere, samarbeidet med ledelse og brukere, samt hvordan tillitsvalgte har formidlet realitetene til politikerne, er forbilledlig. Det kan de fleste lære noe av, sier Roy Gyberg. Politikerne har hatt en svært bratt lærings- kurve, men de har lært.ª Hovedtillitsvalgt Torunn Strømland > Fagbladet 6-7/2013 > 27 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL