¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKAMPEN MOT PRIVATISERING ¸ˇRETTSLIG OPPVASK: Det er nå berammet rettssak mellom Klæbu kommune og Adecco. Klæbu kommune og Adecco er på vei til retten etter sykehjemsskandalene for to år siden. Klæbu er den eneste kommunen der Adecco ikke har oppnådd et forlik utenfor rettsapparatet etter at det ble avdekket ulovlig drift og kontraktsbrudd på samtlige av deres sykehjem våren 2011. Saken er berammet for Trondheim tingrett 23. september. Kommunen krever å få dekket mellom 20 og 30 millioner kroner for merkostnader de pådro seg etter at kontrakten med Adecco ble opphevet. For to år siden hadde Adecco drift i Oslo, Oppegård, Askøy og Klæbu. De øvrige kommunene har inngått hemmelige forlik med selskapet.  Når vi ikke kom til enighet i Klæbu, er det viktig å få en objektiv tredjepart til å vurdere saken, altså tingretten. Det dreier seg om mye offentlige penger, sier rådmann Olaf Løberg i Klæbu kommune. OT Adecco-oppvask på vei til retten i Trøndelag ¸ˇOslo kommune ga blanke  Unicare tok ansvaret Fagforbundet Oslo har oppnådd avtale med Unicare som sikrer de ansatte deres AFP-rettigheter. Oslo kommune selv viste dem ryggen. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Ni sykehjem går ut på anbud i Oslo i løpet av inneværende og neste år. Aldri før har så mange kontrakter rullet ut i norsk eldre- omsorg. I kjølvannet sitter ansatte med tapte rettigheter. Ville tape hundre tusen i året I forrige måned skrev Fagbladet om hjelpepleier Målfrid Andresen (60) ved Manglerudhjemmet. Hun har jobbet for Oslo kommune i 21 år, og ble virksomhetsoverdratt til Unicare omsorg AS. Hadde hun fått fortsette i kommunen, kunne hun gått av med avtalefestet pensjon AFP om to år og en anstendig pensjon. Etter at sykehjemmet ble satt ut på anbud, var i realiteten AFPrettigheten tapt. Skulle hun ha funnet på å gå av med AFP likevel, ville hun tapt nesten ett hundre tusen kroner i året, og sittet igjen med minstepensjon. Konklusjonen til Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fulgevaag var:  Hun har i realiteten valget mellom å glemme retten til AFP eller å bli ruinert. Grunnen er at ansatte må ha jobbet minst sju av de siste ni år i den private AFP-ord- ningen for å ha opparbeidet rettighet til AFP. Pensjonstapet rammer dermed alle ansatte mellom 55 og 62 år. Ikke Oslos problem Finansbyråd i Oslo, Kristin Vinje (H), mener en opparbeidet AFP-rettighet er en særskilt betingelse som kommunen ikke kan ta ansvar for når de virksomhetsoverdrar sine ansatte til anbudsvinner. I e-post til Fagbladet sier hun:  Når Oslo kommune konkurranseutsetter sykehjem eller lignende, følger vi det regelverket som gjelder nasjonalt. Derfor legger vi ikke inn ekstraordinære tiltak for å sikre særskilte betingelser. Utover dette har ikke Oslo ønsket å kommentere at ansatte taper pensjonsrettigheter ved konkurranseutsetting. Tok opp hansken I løpet av mai måned snudde situasjonen seg for dem som overdras fra Manglerudhjemmet til Unicare Omsorg.  De ansatte skal ikke lide når arbeidsplassen privatiseres, sier administrerende direktør Anne Braathen i Unicare Omsorg. Etter forhandlinger med Fagforbundet Oslo har Unicare sagt seg villig til å kjøpe ansiennitet for dem som havner i denne situasjonen, slik at de som ønsker det kan gå av tidligere uten økonomiske tap. I AFP-regelverket fins det en bestemmelse (paragraf 2-6, punkt 9) som åpner for at ansienniteten som offentlig ansatt kan godskrives den ansatte etter overføringen til privat ordning. Dette krever imidlertid en egenandel på ett hundre prosent.  Selskapet som overtar driften av den offentlige arbeidsplassen må dermed dekke hele ekstrakostnaden ved at en ansatt går av tidligere, forklarer Steinar Fuglevaag.  Vi er klar over det, og det er vi villig til å gjøre, bekrefter administrerende direktør Anne Braathen. 28 > Fagbladet 6-7/2013 ¸ˇ¸ˇFoto: Grethe Britt Fredriksen fbaargang2013 fbseksjonHEL