Redningspakke for ansatte i Austevoll Da pleie- og omsorgstjenestene i Austevoll kommune ble overtatt av private, mistet 20 ansatte over 55 år retten til tidligpensjon. De tillitsvalgte slo alarm, og nå er kommunen og Fagforbundet nær med åferdigstilleenavtalesomreddersamtligesretttilAFP.  Vi har en god dialog med kommunen, og slik jeg ser det, får vi denne avtalen i boks i løpet av kort tid, sier Trude Haukaas ved Fagforbundets kompetansesenteret i Bergen. Hun sier Austevoll har blitt en case kommuneª for å få satt søkelys på hva som skjer med tidligpensjonen til de ansatte. Kommunen har privatisert hele pleie- og omsorgstjenesten, og dermed fantes det ingen alternative jobber i det offentlige for dem som ble rammet. NBM ¸ˇKommunale anbud slår private i Frp-Os Os kommune skulle bli Frps utstillingsvindu for privatisering. Nå er det drift i egenregi som gjelder for ordfører Søviknes. Da anbudsrunden ble avsluttet for kommunens sykehjem, Luranetunet, ble det klart at enda en tjeneste rekommunaliseres i Os. Tallene viste at tilbudet fra kommunen selv var både lavere i pris og bedre på kvalitet enn de private. Fra før har de ansatte i Os kommune vunnet tilbake vaktmestertjenesten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFrankAarebrot UniversitetetiBergen  Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år?  Kampen mot privatisering og sosial dumping. Så lenge tjenester tilbys i offentlig regi, er ikke sosial dumping mulig. Men når tjenestene privatiseres, er faren alltid til stede. Det har vi sett flere eksempler på. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇREDDET PENSJONEN: Fagforbundet Oslo har fått til en avtale med Unicare Omsorg AS som gjør at Målfrid Andresen (t.v.) og Gøril Lindtun likevel ikke taper pensjonsrettigheter. Kinoansatte frykter dårligere vilkår Privatiseringskaoset vil ende i en kamp om publikum, mener Per Georg Andersen, hovedtillitsvalgt i Oslo Kino og leder av Fagforbundets Fagforening for kultur. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Det lå an til kinokrig mellom danske Egmont, som har kjøpt Oslo Kino, og svenske SF Kino, som planla storkino under Akershus festning. SF Kino trakk seg plutselig ut av Festningen kino i juni, men Andersen tror ikke hovedstaden har nok publikum til å fylle 19 nye saler på planlagte Festningen Kino, uansett eier.  Det er drøye to millioner kinogjengere i Oslo. Selv om et nytt kinoanlegg skulle klare å tilføre et par hundre tusen til, vil det ikke være nok til at selskapene går i pluss, sier han. Han frykter at de ansatte kommer til å tape.  Når konkurransen blir større, kommer presset på de ansatte for å få ned utgiftene, sier Andersen, som til daglig er kinomaskinist på Colosseum kino. Lang prosess Salget av Oslo Kino til danske Egmont tidligere i år er ifølge PRIVATISERINGSKAOS: Hovedtillitsvalgt ved Oslo-kinoene, Per Georg Andersen, frykter dårligere vilkår for de ansatte når private selskaper konkurrerer om publikum i Oslo. Andersen siste ledd i en privatiseringsprosess som startet allerede da Oslo kommune la om kinodriften og opprettet aksjeselskap i 1998.  Allerede da ble vi ansatte kasta ut av det kommunale avtaleverket. I dag har vi en minstelønnssats på 122,50 kroner i timen, forteller kinomaskinisten. Om ti år vil de ansatte som gikk over fra kommunalt drevet kino ha gått av med pensjon.  Når det skjer, samtidig som kampen om publikum er i full gang, kan du lure på hvordan forholdene blir, sier Andersen. Setter lav standard Ifølge fagforeningslederen setter Egmonts svenske konkurrent, SF, lav standard for personalpolitikken i kinobransjen. Egmont er han mindre redd for. Han har foreløpig en god dialog med sjefen for Egmont Norge, og føler det er mindre press på avkastning i stiftelsen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 29 Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL