¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Jorun Bjerke Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Musikk på jobben SPØRSMåL: Noen av oss syns det er hyggelig med musikk når vi jobber, mens andre syns det er svært forstyrrende. Vi som liker å høre musikk, syns det øker trivselen. Hvilke hensyn må vi ta? Hvem sin trivsel er viktigst? P.M. SVAR: Dette er nesten et uløselig problem, slik du beskriver det. Musikk preger store deler av vår våkne tilstand: på radioen, i heiser, på butikken, og på serveringssteder. For enkelte, som blant andre landslagstrener Egil Drilloª Olsen, er all musikk å betrakte som støy og uønsket lyd. For langt flere er uønsket musikk forstyrrende. Vi har et godt forhold til sjangere som vi liker, men føler all muzaken som strømmer ut fra skjulte høytalere som støy. Dette er forhold jeg syns du skal legge vekt på. Om produksjonseller kontorlokalene i seg selv fram- bringer støy, vil uønsket musikk bli en tilleggsbelastning. Så skjønner jeg godt at noen ønsker musikk til arbeidet. Selv har jeg god musikk (altså det jeg selv mener er god musikk) til arbeidet mitt hjemme. Samtidig aksepterer jeg glatt å ha det musikkløst på jobben. Mange forskere hevder at musikk klassisk musikk bidrar til økt plantevekst. Vi bør nok ikke overføre disse forskningsfunnene til menneskelig aktivitet uten videre. Alle fortjener respekt for sine behov. Ta utgangspunkt i at det ikke er naturgitt at vi skal ha musikk i alle situasjoner i livet. At det kan være stor forskjell på arbeid og fritid. Så håper jeg at alle kan akseptere at det er litt musikk på arbeidet. Deretter syns jeg dere skal bli enige om en ordning med musikkfrie tider, at det er variasjon i musikken, og at den ikke står på så høyt at den forstyrrer vanlig tale. Om det ikke går, og du vil ha musikk til arbeidet, gjenstår vel bare bruke hodetelefoner. Det igjen må også veies opp mot eventuelle sikkerhetshensyn og krav til kommunikasjon med dine kolleger. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇi passende doser fremmer produktiviteten, altså at arbeidet glir lettere og at trivselen øker. Det sies i tillegg at ulik musikk skaper ulik produktivitetsgevinst. Mozart i fjøset  sies det  fører til høyere melkeproduksjon. Rolig ¸ˇ¸ˇBetale fellesgjelden på leilighet nå? SPØRSMåL: Jeg har solgt en selveierleilighet og kjøpt en ny i et borettslag med individuell nedbetalingsordning (IN) for fellesgjelden. Lønner det seg å betale ned fellesgjelden? T. SVAR: Individuell nedbetaling betyr at du kan betale ned hele eller deler av din andel av fellesgjelden i borettslaget, noe som gir deg lavere fellesutgifter. Aller først må du finne ut om borettslaget har en sikringsordning for felleskostnader. Uten slik sikring risikerer du ved en konkurs i borettslaget å tape alt du har betalt ned. Hvis det er salgsgevinsten du vurderer å bruke kan en slik nedbetaling lønne seg om renta på fellesgjelden er høyere enn innskuddsrenta du får i banken eller avkastningen du oppnår på annen plassering. Du kan ikke kreve pengene tilbake om du skulle trenge dem om noen år. Nedbetaling etter IN-ordningen er irreversibel, både for deg og framtidige eiere. Når du en gang skal selge leiligheten, må kjøper finansiere et større beløp enn om du hadde beholdt fellesgjelden. Det kan gjøre leiligheten mer tungsolgt. Du må selv finne ut hvilke momenter som veier tyngst for deg, men jeg tror det beste er å beholde fellesgjelden. Da nyter du godt av den lave lånerenta i borettslaget samtidig som du har solid økonomisk handlerom med penger på bok. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 ¸ˇ38 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL