¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ5 Kristin Hoel Trandum og mange andre av Fagforbundets medlemmer arbeider med multihandikappede mennesker, der hvert lille framskritt er en stor seier! 6 Fagforbundets medlemmer holder Norge  i dette tilfellet trikken  i gang mens vi andre har fri eller sover. 7 Atle Grimstad må ofte arbeide under bakken for at vi andre skal ha et kloakksystem som fungerer. 8 Berit Brekkhus ved Evanger aldersheim laget mat for mennesker, ikke for kunderª og klienterª. Men så ble kjøkkenet nedlagt, og maten begynte å komme i vakuumpakker. 9 Barnepleier Janne Kronstrand og hennes kolleger har vakt 24 timer i døgnet for å ta vare på nyfødte, små menneskebarn. 10 Det er alltid liv og røre på Boxåpner kultursenter i Trondheim der Sivert Aas jobber som barne- og ung- domsarbeider. 11 Fagforbundet organiserer over 26.000 renholdere. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ6 ¸ˇ¸ˇ7 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ11 ¸ˇ¸ˇ10 ¸ˇFoto: Ole Morten Melgård Foto: Bente Bjercke Foto: Erik M. Sundt Foto: Linda Bournane Engelberth fbaargang2013 fbseksjonHEL