¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ12 Fotoreportasjen ¸ˇ¸ˇ13 ¸ˇ12 De ansatte må ut i all slags vær og ordne opp når problemer oppstår. 13 Bokbåten Epos har stampet seg fram til lesehester på vestlandskysten siden 1959. 14 SFO-ansatte, som Kristin Brandbu Pettersen, arbeider i skjæringspunktet mellom læring og lek. 15 Eileen Josefsen og de andre dyrepleierne er de første du møter hos veterinæren. 16 Det er vår i Stavanger, og Egil Bowitz er i full gang med å lappe veien etter vinterens herjinger. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ15 ¸ˇ¸ˇ16 ¸ˇFoto: Anita Arntzen Foto: Morten Holm, Scanpix fbaargang2013 fbseksjonHEL