¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ17 Fotoreportasjen ¸ˇ17 Fagforbundets medlemmer arbeider i kulissene for at operapublikummet skal få de gode opplevelsene i et av Norges nye praktbygg. 18 Det gjelder å være årvåken for å følge med på alle som svømmer i Drammensbadet. 19 Eva Aamodt Løkken sørger for matkos i Berger barnehage i Bærum. 20 I fjor fikk Nesodden nye lokaler som bibliotekarene Turid Turbekmo, Karianne Reite, Marianne Bakkene, sekretær Erika Perez og bibliotekar Sissel Bjerklund trives i. 21 Ved Bergan sykehjem i Kristiansund sparte kommunen penger på å ansette flere. Pleierne på bildet er Aud-Randi Ørbog (t.v.) og Dobrena Heggelund. 22 Trepleier Torill Iren Bakkebø arbeider høyt over bakken. 23 Trim og trening på arbeidsplasser bidrar til å holde folk friske. I Fusa kommune er dette satt i system, og på Fusa bo- og behandlingssenter går treningen for full musikk. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 ¸ˇ¸ˇ21 ¸ˇFoto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonHEL