¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇINTERNASJONAL SOLIDARITET OG SAMARBEID I MANGE LAND I 2009 inngikk Fagforbundet og Norsk Folkehjelp en omfattende samarbeidsavtale over fire år for å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Som et ledd i denne, støtter Fagforbundet en rekke prosjekter i Gaza, på Vestbredden og i palestinske flyktningleirer i Libanon. Men Fagforbundets solidaritets- og samarbeidsprosjekter fins også i flere andre land. På disse sidene kan du lese om noen av de viktigste. I tillegg er forbundets lokale ledd engasjert i en rekke internasjonale prosjekter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKjempet seg til topps i palestinsk fagforbund Torturofre, parlamentskandidater og tillitsvalgte i fagbevegelsen  en gruppe sterke kvinner i Palestina får støtte fra Fagforbundet. Tekst og foto: VEGARD VELLE Gruppa heter Foreningen for palestinske kvinnegrupper (UPWC). Blant medlemmene er Sameera Abdel Aleem, en av de første kvinnene som har nådd høyt opp i fagbevegelsen i Palestina. Hun leder Forbundet for offentlige servicearbeidere, med 8500 medlemmer, og sitter dermed også i ledelsen for det palestinske LO, PGFTU. På tide med kvinnelig leder I Forbundet for offentlige servicearbeidere er 65 prosent av medlemmene kvinner. Mange mente derfor at det var på sin plass med en kvinnelig leder. Men ikke alle. Flere menn mente at organisasjonen nå var fortapt og forbannet av gudene. Enkelte forsøkte til og med å undergrave og ignorere den nye kvinnelige lederen. Men det var ikke så lett.  Selv om jeg møtte motstand, ignorerte jeg de nedsettende holdningene. Jeg erklærte at ingen vedtak eller dokumenter var gyldige uten min signatur. Slik er reglene, og dem måtte alle følge. Det er utfordrende å bekjempe gamle tradisjoner, sier Abdel Aleem. Kvinner har lavere lønn Hver fjerde palestinske arbeider er kvinne. I Gaza er andelen høyere, fordi mange av mennene er drept av Israel. Kvinnene har ofte lavere lønn og er mer utsatt for å bli sparket fra jobben enn menn.  En av våre viktigste prioriteringer er å beskytte kvinnelige arbeidere. Vi jobber for å øke deres bevissthet om rettigheter i arbeidslivet og oppmuntrer dem til ikke å gi seg uten kamp, sier Abdel Aleem. En av kampsakene er retten til en minimumslønn. STERK: Sameera Abdel Aleem har måttet kjempe hardt for å bli akseptert som fagforeningsleder i Palestina. Ikke lett å drive faglig arbeid Flere av forbundsmedlemmene arbeider i israelske bosettinger, og må ofte akseptere både dårlig behandling og lave lønninger. Men familiene strever for å overleve, og mange ser seg tvunget til å ta slike jobber. En annen utfordring fagforbundet sliter med er påbudet om at alle offentlig ansatte må være organisert i Hamas  de styrende myndighetene i Gaza. Flere kvinner på valglistene Kvinnegruppa arbeider for å styrke palestinske kvinners rettigheter og representasjon på valglistene, i tillitsverv og i ledelsen til de politiske partiene.  Etter at vi leverte et opprop til sju politiske partier om dette, signert av 6500 personer, samt banket på dørene til partiene, har vi oppnådd resultater, sier Sameera Abdel Aleem fornøyd. ¸ˇ58 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL