¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPalestinere jages fra sine hjem Palestinerne blir drevet ut fra sitt historiske hovedsete, Jerusalem. Men folk stritter imot. Al-Maqdese er en organisasjon som gir fri rettshjelp til palestinske arbeidere og boligeiere. I 2012 bisto organisasjonen 4000 personer som ellers ikke ville hatt råd til å føre saken sin. Al-Maqdese betyr en som bor i Jerusalemª. Organisasjonen dokumenterer all utstøting av palestinere i Jerusalem, enten det skjer av sikkerhetsårsaker, av rettslige grunner, som en straff eller av administrative årsaker. I fjor fikk 1521 hus- og leilighetseiere krav om fraflytting eller varsel om nedriving. Samtidig har israelske myndigheter bestemt at palestinerne kun skal få lov til å bygge i tolv prosent av sin egen by, Øst-Jerusalem. Blir fratatt retten til å bo Palestinere mister retten til å bo i Jerusalem hvis de ikke har betalt skatten eller vannregninga. Dette rammer spesielt de fattige, siden boutgiftene ligger på rundt 500 dollar i måneden, mens lønna i snitt er 1000 dollar. De kan også miste boretten hvis de har vært for lenge borte fra byen. I alt 26.000 palestinske hjem er rivningstruet. I fjor klarte Al-Maqdese å utsette rivningen av tolv hus.  Du klarer ikke å stoppe en ned- ¸ˇPALESTINSK RETTSHJELP: Anas Abdeen (t.v.), Hadil Nasser og Moas Zatazi jobber i Al-Maqdese og bistår palestinske arbeidere med fri rettshjelp når de blir trakassert av israelske arbeidsgivere. rivningsordre, men du kan fryse den, forteller rådgiver Hadil Nasser. Språklig diskriminering Et stort problem for palestinerne er at rettsbrev, anklager og dokumenter blir ikke utstedt på arabisk. Dermed er arbeidstakerne fullstendig avhengig av noen som behersker hebraisk når de får et vedtak eller en rettsordre mot seg.  Vi som jobber her leser og forstår hebraisk, siden vi må kunne fiendens språk, sier Anas Abdeen, prosjektleder hos Al-Maqdese. Han forteller om en arbeider med et dokument med det han trodde var et krav om betale 1256 shekel.  Han lurte på hvor han skulle betale og forsto ikke at brevet sa at han hadde penger til gode, sier Anas Abdeen. > Fagbladet 6-7/2013 > 59 fbaargang2013 fbseksjonHEL