¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLivTørres generalsekretæriNorskFolkehjelp  Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år?  Ivaretakelse av arbeidstakerinteresser og levering av gode velferdstjenester henger sammen. I tillegg til å forstå dette og jobbe deretter, har Fagforbundet også skjønt at kamp for velferd her hjemme henger tett sammen med situasjonen i resten av verden og behovet for internasjonal solidaritet. Tydelighet på dette er Fagforbundets viktigste bidrag til velferdsstaten nå og i framtida. Internasjonal solidaritet ¸ˇ¸ˇBARNEBY: Barn som går i barneskolen til SOSbarnebyer i Huambo i Angola ser lysere på framtida. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAngolanske barn får ei framtid RUSSLAND Fagforbundet sam- arbeider med Det all- russiske forbundet for livsstøtte, ALSWU. Gjennom samarbeidet har partene blitt enige om å holde felles faglige konferanser, seminarer og studieaktiviteter for partenes tillitsvalgte. Konkret er det åtte fylkeslag av Fagforbundet som samarbeider med prosjekter i Murmansk, Arkhangelsk, Moskva, Sankt Petersburg og Karelen. CUBA Fagforbundet samarbeider med Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ad- ministracion Publica (SNTAP). Målet er å fremme økt kunnskap om og bedre holdninger blant organisasjonens medlemmer om helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassene. SNTAP har 270.000 medlemmer og er det femte største forbundet i cubanske LO (CTC). Det organiserer ansatte blant annet i kommuner, departementer og banker, samt i en rekke ulike interesse- og sosiale organisasjoner. LAOS Fagforbundet samar- beider med Norsk Folke- hjelp om å rydde ueksplo- derte småbomber som ligger igjen etter Vietnam-krigen. Forbundets støtte har bidratt til at flere landsbyer nå er helt fri for klasebomber. I 2012 ryddet Norsk Folkehjelp 50 kvadratkilometer land. Endelig kan befolkningen, ofte fattige bønder, dyrke åkrene sine uten angst for å utløse en klasebombe. VEST-SAHARA Fagforbundet støtter en menneskerettighetskam- panje i regi av Støtte- komiteen for Vest- Sahara for å belyse undertrykkelsen av det saharawiske folket i området, som siden 1975 har blitt okkupert av Marokko. I Angola har Fagforbundet finansiert en barneby som huser over 100 fastboende barn. Her er det også en barnehage og en skole som samler barna i omegnen. Rundt 4200 medlemmer av Fagforbundet bidrar fremdeles til driften av barnebyen, gjennom giverordningen til SOS-barnebyer. Varmer å hjelpe  Barnebyen er fantastisk å være med på. Behovet er stort, og det er veldig tydelig at kronene som kommer fra Fagforbundets medlemmer, kommer fram til dem som trenger det, mener Unni Svendsen, tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Hun syns det varmer at barna ser lysere på framtida. Ikke minst er det avgjørende at barn får gå på skolen, slik at de stiller godt forberedt til å søke jobb. Nærmere halvparten av den angolanske befolkningen er barn under 15 år. Millionbyen og provinsen Huambo ble hardt rammet under den tidligere borgerkrigen, og regionen har i dag landets høyeste andel av foreldreløse barn. Kunnskap er makt På skolen får 600 elever undervisning. Noen kommer fra barnebyen, men det store flertallet kommer fra lokalsamfunnet rundt. Tidligere foregikk undervisningen under åpen himmel, nå er elevene fordelt på 18 klasserom, og skolen er åpen på både formiddagen og ettermiddagen. Det er viktig å utnytte lokalene best mulig slik at flest mulig kan få undervisning. Også en barnehage har fått plass på barnebyens område. Barnehage er en sjeldenhet i Angola, og bare noen veldig få, de som trenger det mest, får dette tilbudet. Her får ungene også et måltid i løpet av dagen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ60 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL