¸ˇKompetanse og kvalitet inn til leder på Frogner sykehjem. Hun spurte hva han tenkte om framtida, for mange menn som tok videreutdanning, sluttet på sykehjemmet. Håkon stortrivdes med pasientene, men det var ikke full stilling der.  Jeg må jo ha full jobb, og det vet jeg du ikke har, svarte jeg. Da svarte lederen at hun skulle skaffe meg det. Helt fantastisk. Siden har jeg vært her. Jeg er rett mann på rett plass. Husdyr i hagen På Frogner sykehjem har han hentet inn dyr fra gårdene rundt. Både hest, ku, sau og geit ble hentet inn i sykehjemmets hage, samt lefserøre og kaffe.  Vi opplevde store ting på dyredagene. Beboerne nektet å hvile, de ville bare sitte med dyra. Og dagen etter husket flere av dem dyra, selv om det meste av det andre var borte fra hukommelsen. Han har også dratt i gang kino. Men langfilmer er ikke det beste for folk med demens. Det funker bedre å koble storskjermen til internett og vise kortere serier som Der ingen skulle tru at nokon kunne buª. Magiske øyeblikk Inne på rommet hos Eva Gulliksrud blir det nok en magisk stund. Håkon spiller gitar og synger, mens Eva nyter.  Jeg har en elendig stemme, men det holder til allsang og gode øyeblikk. Han sukker over at det stadig blir mindre tid til aktiviteter med pasientene.  En ansatt til ville gitt så mye mer spillerom. Da kunne jeg oftere puttet damer og rullatorer i bilen og dratt på skogtur, og støttet dem mot trærne så de kunne lukte fram gode følelser. ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 63 HaraldOlimbNorman gen.sekr.Pensjonistforbund  Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år?  å ta vare på og videreutvikle fellesskaps- tankegangen, de solidariske holdningene som velferdsstaten er tuftet på samt bekjempelse av urett og diskriminering innenfor og utenfor arbeidslivet. Videre å være forkjempere for en sterk offentlig sektor som ivaretar innbyggernes behov i hverdagen. Hele tiden sette syke og eldre høyt på dagsorden. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKvaliteten på de tjenestene og den hjelpen innbyggerne får, avhenger i stor grad av kompetansen hos de ansatte. Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonene er enige om at de ansattes kompetanse skal kartlegges og verdsettes. Fagforbundet mener at all kompetanse som kommer til nytte i arbeidet, skal verdsettes lønnsmessig. FAGBREV I sykehjemmene arbeider 65.000 ansatte uten formell kompetanse. årlig setter 1000 ansatte med mange års praksis seg på skolebenken for å ta fagbrev i helsefag. I tillegg får nesten 1800 ansatte med utdanning fra utlandet autorisasjon. Omkring 800 voksne tar årlig fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. årlig tar et par hundre voksne fagbrev som renholdsoperatør, og et tilsvarende antall blir kontorfagarbeidere. Omkring 130 voksne tok fagbrev i ambulansefag i 2012. Også fagbrev som anleggsgartner, feier, i vaskerifag, i tekstilrenhold og i gjenvinningsfag tar mange av Fagforbundets medlemmer som voksne. > fbaargang2013 fbseksjonHEL