¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMobiliserer folket til KLIMAKAMP Klimadebatten forsvant i petroleumståke. Nå mobili- serer både fagbevegelse og kirke for en klimaløsning nedenfra. De krever 100.000 klimajobber. Ønsker ikke petroleumsjobb Marie Loe Halvorsen begynte sine studier i fornybar energi etter at klimatoppmøtet på Bali i 2007 satte global oppvarming og klimautslipp på agendaen over hele verden. Så klappet klimainteressen sammen.  I 2009 måtte UMB dele opp studiet i to linjer. De siste åra har det endret seg. Mens studiet i fornybar energi er bygget ned grunnet få søkere, har petroleumsstudiene skutt fart, forteller hun. Loe Halvorsen og hennes studiekolleger vil helst jobbe innenfor fornybar energi dersom det fins jobber. Dem er det ikke mange av.  Det er ikke slik at de beste hjernene i landet ønsker å jobbe i petroleumsindustrien, men når første avdrag på studielånet forfaller, så må du jo ha jobb, påpeker hun. Muligheten er der  Vi har muligheten til å oppnå endring. Det er nødvendig at vi tar opp denne kampen dersom vi skal stanse global oppvarming, sier Stein Guldbrandsen. Han understreker at ideene i denne boka verken koster inntekt eller arbeid for noen. Kravene som stilles er 50.000 arbeidsplasser til utbygging av havbasert vindkraft og 50.000 arbeidsplasser til å utvikle klimavennlig transport. Norsk tjenestemannslag og YS-forbundet Parat har sluttet seg til kampanjen. Nå jobbes det videre med forbund etter forbund i fagbevegelsen. Vi kan hvis vi vil  Det er ikke teknologien det står på, men politisk vilje, poengterer Andreas Ytterstad. Eller som han oppfordrer til i boka: Ta utgangspunkt i de fysiske sannhetene om karbonsyklusen, ikke fossile selskaper eller politikere når vi mobiliserer til folkelig engasjement for jordas framtid. At det går an å få til, at vi kan hvis vi vil, går som en rød tråd gjennom hele klimaboka til Ytterstad, fra for> ordene av Fagforbundets Jan Davidsen og klimaforsker Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇKlimaboka Boka 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!ª er utgitt på Gyldendal Norsk Forlag med støtte fra Klimavalg 2013, Concerned Scientists Norway, Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Parat, Den norske kirke, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Utviklingsfondet og Framtiden i våre hender. Fagforbundet lanserte nylig boka 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! med forfatter Andreas Ytterstad. Lanseringen utgjør startskuddet for en klimakampanje med mål å dreie akselererende investeringer på sokkelen til investeringer i havbasert vindkraft og miljøvennlig transport. I boka skisserer Ytterstad hvordan en slik dreining av investeringer kan skape 100.000 nye klimajobber de neste 20 årene. Med seg har forbundene både den Den norske kirke og en lang rekke miljøorganisasjoner. Mer alvorlig enn antatt  Boka beskriver først og fremst en god ide, sier Ytterstad. Den har blitt til gjennom diskusjoner mellom tillitsvalgte i fagforeninger, fagfolk og forskere. Den skisserer løsning på hvordan det går an å snu Norge fra å være et utslippsland til et klimanøytralt land.  Det er ikke en oppskriftsbok for politikere  den er et budskap til folket foran valget i 2013, sier Ytterstad. Han lanserte boka sammen med Fagforbundets Stein Guldbrandsen og student Marie Loe Halvorsen, som er masterstudent i fornybar energi ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på ås. Andreas Ytterstad slår fast at ingenting er bedret siden tidligere klimatoppmøter.  Alt peker i retning av en mer alvorlig situasjon enn tidligere antatt. Samtidig er ikke oppmerksomheten rundt klimaendringer og utslipp hva den var for få år siden, påpeker han. 66 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL