¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJubilanter i Vennesla Fagforbundet Vennesla hedret sine 25-årsjubilanter på årsmøtet i januar. Både blomster, nåler og diplomer ble delt ut. Fra venstre: nestleder Randi Sofie Hagen, Erna Robstad, Marit Storholm, Wenche Hadland, Kirsten Frigstad, Britt Knutsen, åshild Marie Ljøstad og fagforeningsleder Solveig Nordvold. Tekst: Randi Sofie Hagen 25-årsjubilanter: F.v. Torill Rondung, Hilde Haug, Herbjørg Nilsen, Svanhild Urås, Solveig Sjøstedt, Inga Følstad Iversen, Gracia Martinussen, Vera Gruber, Helfrid Olsen og Synnøve Johansen. Sittende foran: Yvonne Stranderud og Snefrid Salomonsen. Bakerst: Nils Kaltenborn og Hallgeir Johansen. Heder og ære i Vestvågøy ¸ˇFagforbundet Vestvågøy avd. 304 har gjort stas på sine 40- og 25årsjubilanter, men det var dessverre ikke alle som kunne være til stede under markeringen. 40-årsjubilantene Bjørg Eliassen, Gunlaug Høyen, Hedvik Vian, Edith Løvdal og Gyda Liland var ikke til stede. Det var heller ikke 25-årsjubilantene Eli Marie Johansen, Gerd Johansen, Inger Rist, Jorild Klevstad, Torild Finstad og Mary-Ann Salomonsen. Tekst: Gunn Kristensen Hedersgjester på Namsos ¸ˇ76 > Fagbladet 6-7/2013 40-årsjubilanter: Anita Dunvold (t.v.), Bjørg Pedersen og Sonja Nilsen. Foran Henry Johansen. Fagforbundet Namsos avd. 94 har hatt tilstelning med utdeling av jubileumsmerker til våre medlemmer. Noen med 40 års medlemskap i LO og andre med 25 års medlemskap i forbundet. 41 medlemmer fikk invitasjon og 11 takket ja til å komme. Foran f.v.: Hild Karin Fagernes, Marit Andersen, Liv Kari Brikselli og Else Aune Storøy. Bak f.v.: Gerd Fornes, Odd Kjøglum, Inger Johanne Haukø, Reidun Eriksen, Thoralf Fahsing, Turid Dahl og Linda Rendal. Tekst: Torunn Pedersen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ40-åRSJUBILANT: Magne Bergfall sammen med fylkesleder Signe Rasmussen. 25-åRSJUBILANTER: Foran f.v.: Ingvald Sørfjord, Ingvill Hansen, Eva Fredriksen, Mari-Ann åsbakk og fylkesleder Signe Rasmussen. Bak fra venstre: foreningsleder Anne-Lise E. Lillegård, Magne Bergfall, Harald Henriksen, Magne Johansen og Gunnar Pettersen. Stor stas i Sørfold Fagforbundet Sørfold har hedret medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og 40 års medlemskap i LO. 40-årsjubilant Jan Steinar Olsen og 25-årsjubilantene Bente Braaten, Kari Bye, Ruth Hjelvik, Henny Olsen, Ellinor Horndal, Liv Elin Lorentsen, Tove Pedersen, Bjørg Sjøen Hansen, Steinar Strand og Sølvi Vatnan var dessverre ikke til stede. Tekst: Gunnbjørg Olufsen fbaargang2013 fbseksjonHEL