¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMerkeutdeling i Drammen Fagforbundet Buskerud fylkeskommune avd. 457 avholdt årsmøte i Drammen der 14 medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og fire medlemmer som har vært 40 år i LO ble spesielt invitert. To av jubilantene  åse Klundelien og Ragnhild Holst  var til stede på årsmøtet og fikk tildelt 25-årsmerke og blomster. 25-årsjubilant Ann-Kristin Thue Andersen fikk blomster og diplom på påfølgende styremøte i foreningen. Avd. 457 gratulerer også de jubilantene som ikke var til stede ved utdelingen: 25-årsjubilanter: Solfrid Aspli, Erna Berget, Helga Frydenborg, Eivind Haga, Rigmor Johansen, Kjersti Knudsen, Kirsti Melby, Edvin Paulsen, Øivind Thommassen, Elsie Knutsen Thorsen, Mette Tinlund og Marit E. Østby. 40-årsjubilantene: Lovise Granum, Turid Haraldseth Nebell, Per J. Sanden og Torild Skogheim. Tekst: Bharat Mehmi Hedret trofaste medlemmer Fagforbundet avd. 230 Kongsvinger delte ut nåler for 25 års medlemskap i forbundet og for 40 års medlemskap i LO på sitt årsmøte i januar. Den kjekke dama i midten på første rekke heter Magna Rudseter  hun har vært trofast medlem i LO i 40 år. Hun har Gry Rudberg Braserud og Anita Strandseter ved siden av seg. De mottok påskjønnelse for 25 års medlemskap i Fag- forbundet sammen med bak fra venstre Inger Johanne Wang, Laila Østbye, Lena Talamonte, Grethe Bjørge, Liv Jorunn Meldalen, Undis Linner, Bjørn Nilsen, Rita Strengelsrud Lystadmoen og Martin Neskvern. Det var mange flere som hadde 25 eller 40 års medlemskap i henholdsvis forbundet og LO, men de var dessverre forhindret fra å møte. Tekst: Inger H. Rognstad Merkedryss i Vardø Fagforbundet Vardø Pensjonistlag hadde merkeutdeling for 25- og 40-årsjubilanter på årsmøtet hvor det også ble servert middag. 40-årsjubilanter: Kirsti Benonissen, Knut Fjelde, Inger Holmgren, Hilja Hågensen, Anna Akselsen. Ikke til stede: Bjørnar Lorenzen og Edith Jakobsen. 25-årsjublianter: Molla Kristiansen, Anne L. Bjørklund, Agnes Martinussen, Irene H. Hansen, Line E. Andreassen, Marja L. Johansen, Arnstein Andersen, Sixsten Holmgren, Per R. Skottestad og Lillegunn Vith. Ikke til stede: Ingunn Franzen, Jørgunn Kristiansen, Lillian M. Mortensen, Ragnar Rasmussen, Ann H. Øyen, Gunn Lystad og Rolf Bakken. Tekst: Fred Fredriksen ¸ˇ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 77 fbaargang2013 fbseksjonHEL