¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇFagforbundet har over 330.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå PARTI MED LIVET  Det jeg liker aller best med jobben min, er at jeg er på parti med livet og med velferdsstaten som har gode fellesløsninger som er like for alle, sier Mads Gilbert. Han er klinikkoverlege på Universitetssykehuset i Nord-Norge og professor på Universitetet i Tromsø, og en av 16 leger og 13.991 sykehusansatte i Fagforbundet. Foto: Terje Mortensen/VG fbaargang2013 fbseksjonHEL