¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 8 2012 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇValg 2013: ¸ˇ¸ˇ¸ˇDen som stemmer, bestemmer ¸ˇSide 8  12 " Lærlinger får hel stilling SIDE 14 " Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForsidefoto: colourbox.com > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2013 fbseksjonHEL