¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og omsorg Innhold ¸ˇ¸ˇ28 Færre personer med utviklingshemning er i jobb  både i det ordinære arbeidslivet og på arbeidsplasser som er tilrettelagt. Nå skal innsatsen økes. 34  Dere gjør så mye godt arbeid, og skaper så mye glede. Det er også helsearbeid, sa Audun Myskja til første kull med helsearbeidere på Myskja-skolen. 8 TEMA: Veivalget 14 Hel stilling og høyere lønn 16 Senskader kom etter tiår 20 PORTRETTET: Jens Stoltenberg 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Gøy på gården 50 Konkurranse på blå resept 54 Fem på ti FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Skattekutt gir dårligere velferd 42 Seksjonslederen 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 62 Debatt 66 ETTER JOBB: Røde gener i Rana 68 EN AV OSS: Rødgrønn politikk virker 16 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVeien tilbake Veileder Mette Sterner ved Senter mot seksuelle overgrep hjelper kvinner som sliter med senskader etter seksuelle overgrep. Heleneª er en av mange som har fått hjelp. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVanskelig å få jobb 30 Slutt på å sniklese journaler Nå kommer dataprogrammene som finner ut om ansatte i helsevesenet har lurt seg til å lese journaler ulovlig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA Høyre går til valg på mange av de tradisjonelle sosialdemokratiske verdiene. Men politikken er den samme gamle. Mange mener arbeidslivet vil bli tøffere og rettighetene dårligere. DET BORGERLIGE ALTERNATIVET ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Se,sågodedeer ¸ˇ¸ˇ20 Statsminister Jens Stoltenberg trekker paralleller mellom kjærlighet og politikk: Leter du etter den perfekte makker, blir du sittende singel og venneløs i sofaen, for den perfekte partneren fins ikke. Det gjør heller ikke det perfekte partiet, sier han. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet perfekte partiet fins ikke ¸ˇ40 I Sverige har store skattelettelser ført til mindre skatteinntekter som igjen betyr nedbygging av offentlig velferd, skriver fokusforfatteren. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDårligere velferd ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 8/2013 ISSN 0809-9251 Foto: Werner Juvik Foto: Pål Andreassen colourbox.com Foto: Titti Brun fbaargang2013 fbseksjonHEL