¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelt vanlige og helt spesielle ¸ˇ25 barn med hver sine sterke opplevelser fra ulykker med ild eller varme, inntok Oslo hovedbrannstasjon i sommer. For 12. gang ble Burn Camp arrangert av brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus, frivillige ledere fra brann- og redningsetater og Fagforbundet.  Her lærer de å mestre sine brannskader, og de får møte andre barn med traumatiske opplevelser, forteller en av de mange frivillige, Glenn Lauvik fra Bergen brannvesen. Tekst og foto: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeier mot deltidsfattigdom Heretter skal også de som jobber mindre enn 40 prosent meldes inn i pensjonsordningen. Fagforbundets seier i Arbeidsretten er enormt viktig for titusenvis av kommunalt ansatte. Vant reise til 5000 kroner  Jeg pleier sjelden å svare på slike undersøkelser, men denne gangen gjorde jeg et unntak  og det lønte seg, smiler Juan Carlos Florez fornøyd. Han har akkurat fått et reisegavekort på 5000 kroner i hånda. Han jobber som hjemmehjelp i bydel Frogner i Oslo, og er en av 2000 tilfeldig utvalgte medlemmer som før sommerferien ble plukket ut til å delta i Fagbladets leserundersøkelse.  Det tok meg maks fire minutter å svare, sier Juan Carlos. Leserundersøkelsen: " Sendes til 2000 tilfeldig utvalgte medlemmer som har registrert e-post i Fagforbundets medlemsregister. " Det trekkes hver måned en vinner som får et reisegavekort verd 5000 kroner. " Vil du være med? Gå inn på www.fagforbundet.no og registrer e-posten i medlemsregisteret. Tekst og foto: SIDSEL HJELME LYKKELIG VINNER: Juan Carlos Florez. ¸ˇDeltidsansatte i det offentlige som jobber mindre enn 14 timers uke, det vil si 37,5 prosent stilling, er hittil holdt utenfor pensjonsordningen. Det rammer også dem som jobber hos forskjellige arbeidsgivere i det offentlige. Dette gjelder særlig kvinner. Diskriminering Fagforbundet og LO har ment at dette er diskriminerende, og nå har de vunnet i Arbeidsretten.  Dette er en viktig seier for Fagforbundet. Dommer sikrer pensjonsrettigheter for en stor gruppe lavlønte i lave stillingsbrøker, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som sammen med to LO-advokater har kjørt saken. Det å være med i pensjonsordning sikrer ikke bare framtidig inntekt, men er også viktig for etterlattepensjon, særaldersgrenser og uførepensjon. Angår titusenvis I virksomheter organisert i KS er det godt over 30.000 personer som har stillingsprosent under 40 prosent eller kombinerer to eller flere stillinger. Mange har fast deltid under 14 timer i uka på en arbeidsplass og er vikar på flere andre institusjoner. Det gjelder mange helsefagarbeidere, renholdere og brannmenn. Det gjelder også ansatte som jobber deltid i flere barnehager, eller sykepleiere som har under 40 prosent fast stilling, og fyller opp med vakter på andre institusjoner. Disse er hittil ikke meldt inn i pensjonsordningen.  Dette er et viktig skritt. Dommen gjelder i første omgang kommunal sektor, men vi er allerede i gang med å vurdere hvordan saken skal følges opp videre, sier Rønning-Aaby. Tekst: TITTI BRUN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 8/2013 > 5 332.561 var medlemmer i Fagforbundet 1. august. Det er 4104 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY. fbaargang2013 fbseksjonHEL