¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet borgerlige alternativet Hva vil skje med velferdsstaten under en borgerlig regjering? Hvilke endringer vil vi se i skolen, eldreomsorgen, barnehagene, barnevernet og kollektivtransporten? Og hva kan norske arbeidstakere vente seg? Tekst: OLA TØMMERåS og PER FLAKSTAD Foto: PåL ANDREASSEN Illustrasjoner: VIDAR ERIKSEN Veivalget ¸ˇHøyre framstår med myk profil, og sier de bare vil justere kursen litt. Er det slik, eller risikerer vi endringer som virkelig vil merkes? Da det svenske partiet Moderaterna vant riksdagsvalget for nesten åtte år siden, var det med et program og et politisk budskap til forveksling lik det Høyre nå går til valg på her hjemme.  En stor del av den svenske befolkningen har virkelig fått merke endringer som svir, sier Daniel Suhonen, leder for Katalys  institutt for faglig ideutvikling i Sverige. Betaler prisen for lavere skatt Siden Moderaterna kom til makta, har de delt ut 130 milliarder kroner i skattekutt hvert år. Det har bidratt til å gi partiet høy oppslutning, men har samtidig endret det svenske samfunnet.  De som er i jobb med brukbar inntekt og egen eiendom, har fått moderate skattekutt. Selskaper og samfunnets rikeste har fått solide skattekutt. Prisen er betalt av lavlønte, ungdom uten jobb og folk med dårlig helse. Mange har fått livet sitt ødelagt. De har mistet rett til sykepenger, ledighetskassa er rasert, og hver tredje arbeider er uten rettigheter hvis de mister jobben. Tilliten til samfunnet rakner, sier Suhonen. Sørge for seg selv Suhonen bruker den svenske skolen som eksempel. Den var blant de beste i OECD-landene. Nå er den under middels, viser PISAs årlige undersøkelser. Samtidig har privatskolene hatt eventyrlig vekst.  Når den offentlige skolen raseres, er det helt rasjonelt for foreldre å sørge for sine egne barn. Dette gjør ikke foreldrene til store egoister, men nyliberalismens sluttmål blir dermed oppfylt. Vi har skapt et samfunn der det ikke diskuteres hvilken skole vi skal ha i fellesskap, men hvilken skole jeg kan skaffe til mitt barn, sier han. En helt ny retning Forfatteren av boka Blåkopi, Wegard Harsvik, er ikke i tvil om at Høyre har kopiert svært mye av sitt svenske søsterpartis strategier og politikk.  En regjering med statsråder fra Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å drive Norge i feil retning  ikke minst når det gjelder velferdsordninger, skole og sosial dumping, sier han. Som svar på finanskrisa valgte Moderaterna det Harsvik kaller høyresidas universalmedisinª  massive skattekutt.  Det ga ikke ønsket resultat. Sverige sliter med skyhøy arbeidsledighet og ikke minst massiv ungdomsledighet, sier Harsvik. Risikerer rasering  Norge er et annerledesland i et kriserammet Europa. Dette er ikke tilfeldig eller bare fordi vi har oljepenger, men resultatet av politiske beslutninger, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen.  Hvis vi slipper til krefter som ønsker en helt annen samfunnsutvikling, risikerer vi at fellesverdier og rettigheter som er bygd opp gjennom generasjoner, blir rasert, sier forbundslederen. ADVARER: Daniel Suhonen mener Norge har mye å tape på å kopiere den svenske politikken. ¸ˇ8 > Fagbladet 8/2013 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL