¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Unni Rasmussen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Anne-Gry RønningAaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Bank og forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Yrkesskade og erstatning SPØRSMåL: Jeg skadet meg på jobben da jeg ramlet i ei trapp og slo halebeinet og ryggen. Jeg er nå blitt 50 prosent ufør etter skaden og har derfor sendt krav til forsikringsselskapet om yrkesskadeerstatning. Jeg ble sykmeldt i to uker etter ulykken, men har etter dette vært på jobb fordi det var umulig for meg å være borte fra jobben. Dessuten trodde jeg at plagene i halebeinet og ryggen ville gå over. Etter ca. ett år gikk det ikke lenger. Jeg ble sykmeldt, og har senere bare klart å jobbe i halv stilling. Nå er jeg blitt varig ufør. Jeg har fått godkjent yrkes- skaden, men får likevel ikke erstatning fordi forsikringsselskapet mener det ikke er fallet som har gjort at jeg er ufør i dag, men jeg vet at jeg ikke hadde vondt i halebeinet eller ryggen før fallet. Jeg trodde jeg hadde krav på erstatning når yrkesskaden er godkjent. D.L. SVAR: En godkjenning av yrkesskade betyr at selve ulykken/hendelsen er godkjent som en arbeidsulykke. Arbeidsulykke er definert som enten en plutselig og uventet ytre hendingª eller som en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt for vedkommende arbeidª. Et fall i en trapp er typisk en plutselig og uventet hendelse, og vil derfor som oftest bli godkjent som yrkesskade. Ved godkjenning vil du normalt få dekket utgifter til lege, behand- ling og liknende, og inntektstap. Før erstatning utbetales, blir det imidlertid foretatt en konkret vurdering der forsikringsselskapet tar stilling til om dine plager er forårsaket av den godkjente yrkesskaden eller om det er andre årsaker. Det betyr at dersom det framgår av legejournalen at du har hatt ryggplager eller samme typer plager før hendelsen, vil forsikringsselskapet kunne hevde at det er de tidligere plagene, viktig for å dokumentere selve hendelsen, og at du har hatt akuttsymptomer. Det andre er at dersom du etter hendelsen fortsatt er plaget  ha fortsatt kontakt med behandlere for å dokumentere plagene. Selv om du på grunn av sterk vilje, høy smerteterskel eller smertestillende uten resept, klarer å holde deg i jobb til tross for at du burde vært hjemme, ta likevel regelmessig kontakt med lege. Dokumentasjon i legejournalen på sammenhengende plager fram til eventuell uførhet er viktig. Dette kalles brosymptomerª, det vil si at det er skaden som fortsatt gir plager og ikke nye forhold. Og er du hos legen med andre plager så pass på at dine plager etter hend- elsen også blir meddelt legen og notert i legejournalen. Vi ser ofte i forsikringssaker at det blir brukt mot skadede at de ikke oppsøkte lege umiddelbart etter skaden, eller fortsatt kontakt med legen. Hvis de har vært sterke og ikke ønsket fravær  og villet klare seg uten legebesøk  blir det i tillegg brukt mot dem. Også det at de ikke har nevnt et ord om plagene ved vanlige legebesøk. Til tross for at du selv er overbevist om at det er ulykken og ikke annet som er årsaken til plagene, så vil forsikringsselskapene legge mest vekt på dokumentasjonen fra lege. Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ24 > Fagbladet 8/2013 og ikke yrkesskaden, som er årsaken til plagene i dag. Alt avhenger av den medisinske dokumentasjonen i saken. Det er derfor viktig at du tar dette opp med din fastlege som må vurdere saken din. Fastlegen er viktig fordi vedkommende ofte vet mye om sykehistorikken din, og kan uttale seg om det er skaden eller andre forhold som er årsaken til uførheten. Generelt vil jeg råde alle som skader seg på jobb til å ta kontakt med lege umiddelbart etter hendelsen, enten fastlege eller bedriftslege, selv om du tenker at det ikke er så vondt, eller at det går over av seg selv. Dette er ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL